Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po P | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po P

Zabudnutý kostým

Keď Jakub ráno na dverách školy uvidel náp   s „Karneval“, nahnevane si buchol po čele. Už zase si zabudol zohnať kostým. Nezostalo mu nič iné, ako op   tať sa svojich spolužiakov, či mu niečo nepožičajú. Kostýmy ostatných boli úžasné. Dvojičky Nina a Sofia sa prezliekli za Indiánky s kop   jami, ktorými našťastie nikoho nechceli p   chnúť. Martin si vyrobil kostým čerta. Najviac sa mu podarili kop   tá, ktoré vyzerali ako pravé. Najvtipnejšie sa prezliekol Adam, ktorý si na p   žamo namaľoval hnedé a čierne šup   ny tak, aby vyzeral ako p   tón. No zahanbiť sa nedali ani ostatní. V triede bol ešte up   r v dlhom plášti, p   lotka v uniforme a slnečných okuliaroch, chlpatá op   ca s banánom v ruke a mnoho ďalších nápaditých kostýmov. Jakub nakoniec zohnal klobúk, pásikavú košeľu a hračkársku p   štoľ a stal sa z neho kap   tán p   rátskej lode. Na svoj kostým bol nakoniec p   šný rovnako, ako ostatní.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Keď sa škola pomýli

Mart   n začal so svojím ind   viduálnym štud   jným plánom pred piatimi t   ždňami a spočiatku mu z hod   n n   č neušlo. Kvôli ten   sovým trén   ngom síce nebol na hod   nách v škole fyzicky prítomný, ale všetko učivo mu škola posielala priebežne. Po št   roch t   ždňoch matemat   ky sa ale cítil ako úplný ant   talent. Naopak, úlohy z biológie o ant   lopách a t   groch boli až primit   vne ľahké. Viete si predstaviť, ako sa asi Martin cít   l, keď mu po ôsmich t   ždňoch t   ranskej matemat   ky a primit   vnej biológie prišiel od školy email s ospravedlnením? Omylom mu tot   ž posielali učivá z iných ročníkov. Veru, tomuto by sa vyrovnal aj nejeden prvoaprílový vt   p.

Pisanie v/u - uprostred a na konci slova

Zvierací starčekovia

Pra   depodobne najstarší žijúci suchozemský živočích je samec korytnačky obro   skej Jonathan. Obýva ostro   Svätá Helena v Atlantickom oceáne. Podľa vedco   má až 188 rokov. Narodil sa v roku 1832, kedy ľudia ešte ani nepoznali žiaro   ku. Je síce pra   da, že už stratil zrak a čuch, ale sluch mu funguje stále výborne. Aj tak to však nie je nič oproti živočíchom z oceáno   . Pod hladino   Severného ľadového oceánu sa niektoré veľryby dožívajú 200, a niektorí zo žraloko   dokonca až 400 roko   . Najstarším objaveným tvorom je však mäkkýš Ming, vylovený z morského dna. Aj keď už nežije, pretože sa stal obeťo   vedco   , ktorí ho pri určovaní jeho veku v roku 2006 omylom usmrtili, bol naozaj starý. Podľa množstva zárezo   na svojej schránke bol ming až 507 ročnou mušľo   , čo znamená, že sa “narodil” v roku 1499, iba sedem rokov po objavení Ameriky. Keďže hlbiny oceáno   ľudia ešte poriadne nepreskúmali, ktovie, koľko podobných dlhovekých tvoro   sa tam ešte ukrýva.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat