Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Vybrané slová po M

Čisté ruky

V škole sme sa učili, prečo je pre nás um   vanie rúk také dôležité. V minulosti vraj ľudia ešte nemali v každom dome um   vadlo s tečúcou vodou, takže si ruky nečistili tak často ako m   . Kto si dodnes m   slí, že umývanie rúk je zbytočné, sa m   li. Je veľm   dôležité si ruky umývať pravidelne aj m   dlom, pretože ich vyčistí lepšie ako samotná voda. Nezáleží na tom, či je niekto kom   nár a má ruky čierne od sadzí alebo bežný človek, pretože špinavých vecí, napríklad m   ncí, sa dotýkame všetci. Ja som zistil, že m   núť každý deň niekoľko m   nút na to, aby som mal čisté ruky, má pre mňa veľký zm   sel. Lepšie sa uchránim pred nem   lými chorobami a budem zdravší, čo sa m   naozaj oplatí

Vybrané slová po Z

Chvíľa napätia

Pretek do vrchu na Pez   nskej Babe, nebezpečnej, brez   nou obkolesenej ceste s veľkou diverz   tou rôznych zákrut, láka každoročne motoristických nadšencov z celej krajiny. Okolie sa oz   va intenz   vnym revom motorov a vo vzduchu cítiť pach benz   nu a motorových maz   v. Pretekárska legenda Z   ta Jaz   čná, ktorá si od svojich vyz   vateľov vyslúžila prez   vku Z   rkón (názov rakety), sa chystá na začiatok svojej jazdy. U všetkých divákov je badateľná mraz   vá nervoz   ta z blížiaceho sa štartu. Všetci sú napätí, nie je počuť ani malé šuchnutie z   psu alebo z   vnutie. Na semafore naskakuje zelená a auto sa rozbieha s rachotom, ktorý vyvoláva z   momriavky. Z   ta, ktorej viz   tkou je ofenz   vny spôsob jazdy, sa rúti do prvej zákruty a mizne divákom z dohľadu. Už zostáva iba nenaraz   ť alebo jazdu inak nepokaz   ť a dôjsť do cieľa. Z   ska odvážna pretekárka ďaší titul?

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM