Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my  Nový obsah
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Spodobovanie: mix

Hadí uzol

Užo   ke Gerte sa stal nepríjemný úra   . Ako   šetky užovky stromové, aj ona dokáže lie   ť v korunách stromo   , čo sa jej takmer stalo osudným. Ra   chcela uloviť malé holúb   tko, ktoré uvidela na blí   kej vetve. Lenže vždy, keď sa k nemu Gerta priblížila, preletel   táčik na konár za ňou. Ne   sa zm   tená užovka nazdala, jej dlhé telo sa zauzlilo a zostala bezradne visieť   o stromu. Našťastie ju našla skupina lesníko   , ktorí sa ju rozhodli ra   šej odvie   ť k veterinárovi do m   sta. Užovky stromové, naše najdl   šie hady, majú niekoľko veľkých ostrých zubo   . Síce nemajú je   , ale aj tak sú nebe   pečné. Doktorovi sa podarilo odvie   ť dobrú prácu a užovku Gertu ro   pliesť. Ešte v ten v   čer bola Gerta sp   ť v prírode, kam patrí.

Vybrané slová po P

Môj deň

Práve som sa zobudila. Vypila som liter citrónovej vody – p   tný režim poctivo dodržiavam. V p   žame som prešla okolo p   vonky na mojom stole. Potom som z p   vnice priniesla zopár zemiakov. Na obed si spravím p   ré so zeleninou. Poobede pôjdem zo záhrady vytrhať p   r. Do vrecka si z kuchyne vezmem aj zopár chutných p   škót. Kvety v záhrade sa p   šia množstvom pestrých farieb. Večer som chcela dokončiť rozpísané poznámky z marketingu o ponuke a dop   te. Keď som už prestávala vidieť p   smenká, ktoré sa mi rozmazávali, prezliekla som sa do p   žama a ľahla si do postele. Túto noc som mala sny o p   tliakoch a p   rátoch žijúcich na prep   chových lodiach. Sen ma nevyviedol z rovnováhy, pretože som sa hneď ráno upokojila kúskom horkej čokolády a p   stáciami. Ďalší pekný deň sa mohol začať.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Med nad zlato

V kráľovstve sa chystala veľká sva   ba. Kráľ zistil, že v kuchyni u   nie je žiadny me   . Princezná ho stihla zjesť ešte pre   slávnosťou.   šetky úle v kráľovstve boli prázdne, a tak musel kráľ niečo vymyslieť. Zvolal svojich verných rytierov a ra   cov, aby mu pomohli. Dostali nápa   , že v blí   kych tajomných horách majú hniezda divoké   čely. No k   o sa odváži o   tiaľ med zobrať? „Ja to spravím, princezná si pre   sa zaslúži medu koľko len chce! Sná   ma nezastraší nejaký hmy   ?“ ozval sa najudatnejší a najvy   ší z rytierov, Gustáv Kl   ký, a vyrazil na cestu do hôr   veľkým vrecom na nákla   . Ke   sa po pár dňoch vrátil celý opuchnutý v sli   kom brnení o   blata, vyzeral skoro ako medve   .   o včelami to mal ťa   ké. Nezískal ani kvapku medu, a   šak vyslúžil si mno   stvo žihadiel. Princezná bola na sva   be be   medu, ale uvedomila si, aký je vzácny. Je to výsledok ťa   kej práce usilovných včiel, ktorý si treba vážiť.

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM