-1

Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po M | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Mäkké a tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Vybrané slová po S

Cestujeme prstom po mape

Je jeseň a pred nami je veľa s   chravých dní. Cestovať sa dá iba prstom po mape, skús   te to? Boli ste už v S   lickej Jablonici? Nie? A čo dedinky S   rk a S   rník? Ani tam? Sú to malé s   dla, máte pravdu. Okús   me niečo iné. Napríklad S   tno s ruinou S   tnianskeho hradu. Stále nič? Tak inak. Poznáte S   dney? To je už iná pesnička? Priam skladba pre s   mfonický orchester, ktorý by s   rád zahral v tamojšej opere? Nuž, inokedy! Teraz mus   me ďalej, komus   sa na jeseň páčia s   te farby pens   lvánskych lesov. Je tam však krásne, aj keď napadne s   pký sneh. Najviac sa ho vždy zos   pe pri Erijskom jazere. Stačilo? Pros   te s   kams   do Európy? Čo tak zažiť s   lvestrovský ohňostroj na S   cílii, v S   rakúzach? To sa dalo tušiť! Vy ste gurmánski nenás   tníci! Pizza, s   ry, ryby, s   cílsky pomarančový šalát a dezert s cukrovou pos   pkou! To je sen každého cestovateľa!

Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G

Rande naslepo

H   lda sa ch   stala na romantickú večeru. Jej najlepšia kamarátka Brig   ta jej dohodla rande naslepo so svojím kolegom Michalom. Michal bol ch   rurg a intelektuál, zaujímal sa o h   stóriu a vo voľnom čase navštevoval kurz h   poterapie. H   lda bola zo schôdzky v takom nadšení, ba až h   stérii, že celkom stratila hlavu: oblečené mala výstredné g   čové k   mono, jej ovocný parfém voňal ako prezreté k   vi a v k   ne sa celý čas nemiestne ch   chotala. Neskôr si v luxusnej reštaurácii objednala ryžový nák   p s rak   tníkom a zajedla to g   rosom. Navyše, celý večer k   chala z orgovánov, ktoré boli v k   tici od Michala. Ten sa celý čas len k   slo usmieval a čakal, kedy toto príšerné rande skončí. Určite by sa zapísalo do arch   vov nevydarených schôdzok na slepo.

Geografia, príroda, vesmír

Naše bohatstvá

Na   uhu   lovenska majú byť počas leta horúčavy. Zaujímam sa o klimatické zmeny a fascinuje ma magnetické   ole   eme. Najdôležitejší prúd, ktorý ovplyvňuje klímu   eme je   olfský   rúd. Najčastejšie pozorujem prírodu v   lovenskom   aji. Bývam na   ýchode   lovenska. Myslím si, že najväčším klenotom   lovenska sú   ysoké   atry. Do   trbského   lesa som sa zaľúbil už na prvý pohľad. Je to najkrajšie   atranské   leso. V   ízkych   atrách som bol zatiaľ len trikrát. V   trednej   urópe je iba zopár krajín s takým bohatstvom. Bol som už v rôznych krajinách, no   ýchod a   ápad   lnka sa mi najviac páči na   lovensku.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia