Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po B | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Rytmické krátenie

Harry a trpaslíci

Prechádzajúc okolo rokfortských horárn   , zamierili Hagrid s Harrym do začarovaného lesa. Tam mali prevziať tajnú z   sielku od trpasl   čieho kráľa. Spolu s nimi išiel aj netopier   škriatok, drobné stvorenie znám   z mnohých mýtických básn   a piesn   . L   stie pod ich nohami zrazu prestalo šuchotať, vtáč   spev zmizol v diaľke a všetci traja sa ocitli v prítm   lesa. Stáli pod starým líšč   m brlohom, kde na nich už čakali trpaslíci. „Priniesli sme vám s   čiastku z kúzelníck   ch strojárn   , ktorú ste chceli,” ozval sa škriatok. „Teraz nám vydajte z   sielku, pre ktorú prichádzame.” „Moji pomocníci s   čiastku najprv odv   žia, aby sa presvedčili o jej pravosti,” povedal trpasličí kráľ. Hl   siac, že so s   čiastkou je všetko v poriadku, odovzdali trpaslíci z   sielku Harrymu. „Teraz, keď sme uzavreli obchod, pozývame vás na slávnostn   trpasličie hody.” Škriatok sa rýchlo poďakoval a ospravedlnil ich neúčasť, chr   niac tým Harryho a Hagrida pred podivnými chuťami trpasl   čieho jedla.

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Zoo

S kamarátkou sme si včera spravili pekn   výlet. Keďže bol slnečn   deň, rozhodli sme sa navštíviť zoo. Na začiatku našej trasy sme si prezreli naozajstn   včel   úľ. Bol zaujímav   , ale už som sa tešila na medved   brloh v inej časti záhrady. Cestou tam sme počuli drozd   spev, pričom nám do vlasov vial sviež   vánok. Kamarátke Monike bolo príliš teplo. Niet divu, keď sa na letn   výlet vybrala v dlh   ch čiern   ch nohaviciach. Na tričku mala leopard   vzor a takmer splývala s leopardom za ňou. Na osvieženie som si v malom stánku kúpila ovocn   džús a sadla si pod zelen   rozkvitnut   strom. Zrazu sa vedľa mňa objavil obrovsk   pestrofarebn   páv   chvost. Zostala som v nemom úžase. Elegantn   páv hrd   m, pomal   m krokom predvádzal svoj nádhern   chvost s veľk   okami, lebo videl, že si získal našu pozornosť. Keď sme si prezreli všetky zvieratá v záhrade, svižn   m tempom sme sa vrátili domov k našim domác   m miláčikom.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Zbytočný strach

Rytier Lomibuk vo   si pod hradom zháňal prácu. Dozvedel sa o jaskyni,   ktorej má vraj brlo   zlý drak, ktorý kradne ovce, šľahá ohnivé plamene a má obrovské zuby, ktorými môže prehrý   ť celý du   . Lomibuk si obliekol zbroj a vydal sa do lesa. Musel prejsť ponad pru   ký zrá   . Keby sa pošmykol na kl   kej skale, čakal by ho dlhý pá   do potoka v doline. Po ú   kom chodníčku prišiel až k   chodu do jaskyne,   de mal žiť tajomný pla   . Vošiel dovnútra a zistil, že sa málo obliekol. Slnko tam a   dotera   nesvietilo a bol tam mrá   . Bolo tam pár hú   , no draka ni   de nenašiel. Pozrel sa po   seba a   šetko mu hne   došlo. Okolo nô   sa mu motala salamandra škvrnitá. Nejaký dedinčan sa jej zľakol a namiesto malého čierneho mloka   o žltými škvrnami ju v dedine opísal ako nebe   pečného ohnivého draka. Áno, salamandra môže vyzerať strašidelne a vylučuje slabý je   , pre človeka   šak nie je príliš nebe   pečná a je veľmi vzácna.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia