Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Vybrané slová po B | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B   
Vybrané slová po M   
Vybrané slová po P   
Vybrané slová po R   
Vybrané slová po S   
Vybrané slová po V   
Vybrané slová po Z   
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L   
Y/I po spoluhláskach D, T, N   
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G   
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Nový byt

Včera si môj brat Jakub požičal otcov   auto. Potreboval odviezť nábytok, ktorý kúpil od susedov   dobrého kamaráta. Môj brat sa so susedov   m kamarátom Andrejom stretol v meste. Andrejov   žena sa vraj veľmi ťažko lúčila so starým nábytkom. Zajtra sa pôjdem pozrieť do Jakubov   nového bytu a zhodnotím jeho vkus. Vezmem so sebou aj našu sesternicu Katku. Katk   n vkus je ešte lepší ako môj. Keď sme zazvonili, dvere nám otvorila bratov   manželka Mária. Mári   n úsmev nám naznačil, že zariaďovanie bytu prebehlo úspešne. Očividne bola spokojná. Mala oblečené matkin   elegantné šaty. Vstúpili sme do Jakubov   a Máriin   nového bytu. Výborne sme sa bavili, až kým som si nespomenula, že musím ísť nakŕmiť otcov   sliepky. Ešte raz sme pochválili Máriin   šaty a zasmiali sa na Jakubov   ch kvietkovaných ponožkách.

Interpunkčné znamienka

Uško a kamaráti

Zajko Uško sa vybral na potulky do lesa.   a obed nech si doma, Uško     avolala za ním mama.   eboj sa, mami, dnes ideme s Bobim a Robim do parku." Ježko Bobi a srnček Robi podnikli s Uškom už nejednu výpravu do lesa či do parku k ľuďom. „Pohni sa, Bobi   netrpezlivo nabádal kamaráta srnček Robi,   eti o chvíľu odídu z parku a my ich chceme ešte vidieť   „Počkaj, Robi, kde je vlastne Uško?"   udoval sa malý ježko, ktorý zajka stratil z dohľadu. „Aha, tam ho vidím   volal Robi, „a niečo nesie so sebou!" Zajko Uško natešene pribehol ku kamarátom: „Bobi, Robi, pozrite, čo som našiel pri detskom ihrisku! Bolo tam vrecúško plné jahôd, malín a čučoriedok. To bude ale pochúťka!"   ytešoval sa Uško zo svojho objavu.   očkaj, Uško, nemali by sme si to ovocie len tak zobrať, nie je predsa naše   znepokojene sa ozval Bobi.   ič sa nebojte, kamaráti. Na vlastné oči som videl, ako deti nevládali zjesť všetko ovocie z vrecúška a nechceli ho vyhodiť do koša. Tak ho nechali pre nás, zvieratká, aby sme sa pohostili   ysvetľoval kamarátom Uško. Natešení kamaráti si teda ovocie rozdelili a pobrali sa domov. Veru, dnes si ich rodinky po dobrom obede vychutnajú aj sladký ovocný dezert.

Štáty, oblasti

Jedna odpoveď za celý svet

V   ilinskom   raji sa stretli traja kamaráti. Janko zo   lovenska, Kubko z   oľska a Vladko z   emecka. Pred týždňom našli na dovolenke v   orvátsku obrovský starý atlas   veta a dnes ho chceli preskúmať. Keď ho otvorili, vyletela z neho krásna víla Letuška s krídlami všetkých farieb a milo sa usmiala: „Každého, kto otvorí tento   tlas, prenesiem kamkoľvek.“ Chlapci sa na seba prekvapene pozreli. Kubko nezaváhal ani na sekundu a povedal, že chce ísť do   uska. Víla mu želanie ihneď splnila. „Ja by som sa chcel pozrieť do   ímskej   íše,“ povedal potichu Vladko. „Zaujímavé želanie,“ pomyslela si Letuška a premiestnila Vladka v čase. Janko si nechal viac času na premýšľanie a prišiel na to, že by rád videl viacero miest, nie len jedno. Preto vílu Letušku požiadal o miesto v lietadle, ktoré ponúka zájazd okolo   veta. Takto môže Janko navštíviť   ustráliu,   ový   éland,     anku,   ichtenštajnské   niežatstvo,   amajku,   órejskú   epubliku,   ánske   ráľovstvo,   olné   akúsko, aj   obrežie   lonoviny... A tak precestoval Janko zo   lovenska vďaka svojej premyslenej odpovedi celý   vet.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia