Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po P | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Rytmické krátenie

Hermiona v politike

Vo svete ľudí sa blížili politické voľby. Hermiona to prežívala príl   š intenzívne: striehla na články v muklovských novinách a neustál   informovala o situáci   Harryho aj Rona. „Tomuto neuveríte: vládn   ce politické strany sa nepriamo snažia zničiť nežiad   cich súperov. Potvrdili to vyhlásenia politikov na poslednej schôdz   vládn   cej strany. Podobných schôdz   bude ešte päť. Viete si predstaviť, čo sa stane, ak vláda nezm   drie a všetko zn   čí?“ rozčuľovala sa Hermiona. „Lenže ja som čítal článok, v ktorom sa tí vaši vládn   ci politici chv   lia prosper   júcim hospodárstvom“ n   mietol Ron. „Túto tvoju n   mietku nemôžem brať vážne!“ reagovala Hermiona. „Pri porovnaní viacerých hospodárst   v z iných krajín sme na tom oveľa horšie! Tí klamár   len striehn   na pracujúci ľud, vôbec si nev   žia jeho dôveru a vymýšľ   jú hlúpe zákony!“ pokračovala Hermiona, v   šiac na seba jedn   zlú správu za druhou. „Musíme sa s tým zmier   ť, Ron. Do volieb o tom ešte budeme počuť aspoň tisíckr   t,“ uzavrel situáciu Harry.

Vybrané slová po P

Správne remeslo

Domaseda P   štu už nebavilo sedieť v p   žame v kuchyni a jesť krup   covú kašu, a tak sa vybral na Sp   šský hrad, nájsť si remeslo. Najprv si p   tal prácu v p   le, kde sa rezalo drevo. Nepáčilo sa mu však, že všade poletovali p   liny, a bál sa, že by sa mohol porezať. Ďalej vstúp   l do kováčskej vyhne, kde pálil oheň a p   skala vriaca voda. P   šta však nechcel mať tvár šp   navú od dymu a sadzí. A nakúvať koňom na kop   tá podkovy by predsa nezvládol, tak sa pobral ďalej. Pod hradnou bránou stretol kap   tána hradnej stráže. Ten mu ponúkol prácu vojaka, ktorý by na hradbách s kop   jou bránil hrad pred nepriateľmi a lup   čmi. Pišta poďakoval, ale odmietol. Po dlhom a neúspešnom dni sa vyčerpaný a smutný pobral do hostinca, kúp   ť si p   vo. Vtom uvidel na dverách náp   s, že do kuchyne hľadajú skúseného kuchára. Pišta neváhal, a uvaril im svoje slávne bryndzové p   rohy. To úplne stačilo, a náš domased sa stal p   šným kuchárom v najlepšom hostinci v celom okolí.

Prípony -mi, -ami / koncovky -my

Praveké bádanie

Študent geológie Matej so svojim   spolužiakm   si krátia čas rôznym   zaujímavými aktivitam   . Aby sa niečo zábavne naučili, navštevujú rôzne kameňolom   a jaskyne, kde hľadajú skameneliny živočíchov a rastlín. Rozdelia sa na tím   a vydajú sa skúmať skalné zlom   , priehlbiny a jam   , ktoré takýmito zvláštnosťam   oplývajú. Aj tak je však ťažké skameneliny nájsť, pretože sú veľmi podobné s nerastm   , v ktorých sú uložené. Ak však hľadajú pozorne, skaly ich odmenia najrôznejšími fosíliam   . Môžu to byť napríklad skamenené strom   a paprade, ale mnohí zberatelia sa pýšia dokonca aj skamenelinam   mušlí a krabov, ktoré dokazujú, že na území dnešného Slovenska bolo kedysi naozaj more, a nie sú to iba fám   . Skamenelín je vždy dosť a Matej s ich hľadaním nemá žiadne problém   . Aj keď takéto fosílie nie sú veľkými vzácnosťam   a nikto ich nekúpi za veľké sum   , hľadať ich je zábava a v zbierke sa budú pekne vynímať.

NAPÍŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.