Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Pisanie I/Y: mix

Škola v prírode

V lete naša trieda šla do škol   v pr   rode. Ruch mesta sme vymen   li za pokojné prostredie v horách, kde sme celý t   ždeň bývali. Naše chatk   stáli na úpätí kopca, medz   veľkou lúkou a hlbok   m lesom. Na v   letoch sme spoznali nové strom   , rastliny s pestrofarebnými kvetm   , ale aj rôzne druh   zvierat. Uč   telia nám pripravili zábavné súťaže v lese aj na lúke, za ktoré sme ako tímy dostávali bod   . Večer sme mohli hrať futbal a iné šport   , alebo rôzne spoločenské hr   . Mne sa však najviac páč   lo večerné pozorovanie hviezd. V horách, kde nie sú pouličné lamp   ani budov   , je väčšia tma ako v meste. Hviezd   tam svietia oveľa jasnejšie, takže sme videli všetk   súhvezdia. Rád b   som to zaž   l ešte raz, v   učovanie uprostred prírody ma bavilo oveľa viac, ako v triede.

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

S Dankou v prírode

Levočské Lúk   sú ako stvorené na oddych. Keď sme si sadli, Danka mala v očiach kopec radost   . V dlan   držala lienk   a jednu z nich dala do ruk   aj mne. Zrejme ju prilákala vôňa čokolád   , ktorú sme práve otvorili. Okrem nej máme v tašk   ch aj tri rôzne marmelád   na palacink   a zopár marh   ľ. Povedali sme si, že máme zdravej strav   dosť a jednodňová sladká odmen   nám neublíži. Chuti palacink   na jazyku v obklopení prírod   sa nič nevyrovná. Vďaka marmeládovej nápln   sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. Danka zjedla dve palacink   a bola sýta. Pohár jej radost   už pretekal šťastím a mojej pozornost   neušiel ani jej spokojný úsmev. Náš malý výlet sme ukončili prechádzko   , pretože nás z toľkého sedenia začali bolieť kost   .

Príslovky

Nový strih

László sa tešil ako malý chlapec.   mu Ildikó vybavila strihanie u svojej kamarátky - nebola to síce kaderníčka, ale podľa slov Ildikó má so strihaním skúsenosti. László síce   túžil po dlhých vlasoch, ale po dvoch rokoch nosenia mu už   prekážali a dnes mal možnosť dať sa   ostrihať.   pobehoval   po byte,   ho čakali behačky   po meste a večer utekal   domov, kde ho už čakala Ildikó aj so svojou kamarátkou „kaderníčkou”. Tá začala hneď   , najprv ho ostrihala len   a ani nie po štvrťhodinke bol László   ostrihaný. Akurát, že   . Keď to László uvidel, ostal v šoku a   povedal Ildikó aj kaderníčke, že sa mu strih vôbec nepáči. Zavrel sa v spálni a smútil za svojimi vlasmi. Našťastie mal   svojho najlepšieho kamaráta Františka, ktorý býval hneď   - bez neho by sa cez toto sklamanie preniesol len   .

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM