Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my  Nový obsah
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Pisanie I/Y: mix

Klebetnica s narazeným zobákom

K   m väčšina zvierat v noci sp   , sova Klára sa pr   svetle mesiaca práve zobúdza. Prišiel čas na to, ab   si ulov   la niečo pod zub. Aby v   dela aj v tej najväčšej tme aj tú najmenšiu m   šku, má obrovské oči. Po jedle vždy už len sedí na konár   a húka na cel   les. Vždy sa k nej pr   dajú aj iné lesné tvor   a les sa oz   va všetkými možnými zvukm   . Ale dnes v noci je niečo inak. Klár   no húkanie nie je vôbec počuť. Všetk   zvieratá sa čudujú, pretože sova vôbec nie je na svojej vetve. Niektor   ju dnes cez deň videl   , ako sa rozpráva s vever   čiakom R   škom, ktorý b   va na rovnakom strome a vždy má tie najnovšie klebety z celej hor   . Klára bola z klebetenia taká v   čerpaná, že zaspala na svojom úzkom konári, neudržala sa a spadla do kopy l   stov na lesnej zem   . Našťastie si nezlom   la kr   dlo a nič sa jej nestalo. Dúfajme, že zajtra sa už vysp   poriadne.

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Nedeľa

Túlala som sa ulicam   Trnav   a vychutnávala si slnečné počasie. Všetky budov   boli zaliate slnkom a červené strech   si vychutnávali teplo. Na ľavej strane som uvidela dom s prekrásnymi okenicam   . Vchod domu obklopovali mohutné klenb   a kvetináče s rozkvitnutými chryzantémam   . Neďaleko domu sa nachádzala veľká budova, v ktorej bolo niekoľko kancelár   . V takomto teple sa dá pracovať len v miestnosti s klimatizácio   , no nie vždy to prospieva aj zdraviu. Vždy trvá pár dní, kým sa v nových topánkach cítim pohodlne. Blížila som sa k parku s lavičkam   . Z kabelk   som vytiahla dve knih   a rozhodla sa, v ktorej dnes budem pokračovať. Nedeľnú prechádzku mestom som ukončila s kniho   v rukách a vyloženými noham   .

YI Koncovky: mix

Trojica v parku

Každý utorok poobede chodí do parku na hrádz   trojica dôstojných žien – bez Andre   , Em   a Iv   by to už vôbec nebolo ono. Park totiž navštevujú iba miestni chalan   , ktorí tu posedávajú, hulákajú svoje song   a popíjajú alkohol. Naše dám   sú však vyštafírované ako do divadelnej lóže. Majú honosné pokrývky hlav   , ich sivé vlas   zdobí melír fialovej farb   , na krku sa im lesknú náhrdelníky s „pravými drahokamam   “ a na rukách im svietia zlaté prstene. Za ich rób   by sa nemusela hanbiť ani operná diva, napokon nie je isté, či sa skutočne nejedná o divadelné kostým   . Ako módny doplnok trojicu sprevádzajú ich psíc   . Teda, pokiaľ sa skutočne jedná o ps   . Sú to totiž neobyčajne ostrihané a naondulované pudl   . Nejednému nezúčastnenému pozorovateľov   sa dokonca zdalo, že majú aj umelé rias   .

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM