Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
YI Koncovky: mix
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Spodobovanie: mix
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Zdvojené spoluhlásky: mix
Písanie nn/n

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Geografia, príroda, vesmír

Mimoriadny mimozemšťan Mimo

Bolo ešte skoré ráno a mimozemšťan Mimo už nedočkavo sedel na   arse a hompáľal nohami. Dnes je deň ako stvorený na objavovanie menších zákutí   eme. Pohľad mu uviazol na   eľkej   iesočnej   úšti. Toľko piesku na jednom mieste ešte nikdy predtým nevidel. O minútu neskôr však zazrel ešte väčšiu púšť,   aharu, s veľkosťou 9 400 000 km². Najrozsiahlejšou púšťou sveta je ale   ntarktická   olárna   úšť, ktorá sa rozprestiera po celej   ntarktíde. Mimo sa začudoval, pretože netušil, že aj územie pokryté ľadom môže byť púšťou. Pri pohľade na modrú plochu   eme zistil, že   ceány pokrývajú takmer tri štvrtiny jej povrchu.   ichý   ceán,   tlantický   ceán,   ndický   ceán,   everný   adový   ceán a   užný   ceán spolu tvoria jeden   vetový   ceán.   ndický   ceán obklopuje napríklad celý   ndický   olostrov. Tento polostrov, nazývaný aj   redná   ndia sa nachádza v   užnej   zii. Je tvorený   ndickou platňou, ktorou formuje   imaláje, najvyšší horský systém na planéte   em. Mimovi sa z toľkých nových informácií zatočila hlava. Odišiel si preto oddýchnuť na   rán, aby mohol na ďalší deň prísť znovu.

Písanie ä/e

Kurz varenia

Pred m   siacom som bol na kurze varenia so sv   toznámym kuchárom, kde som sa naučil kop   c nových vecí. Vysv   tľoval nám, ako doma upiecť p   čivo, ako pripraviť hov   dzie a kuracie m   so na rôzne spôsoby, alebo ako namiešať tú najchutnejšiu zm   s korenín. Všetko som si vyskúšal, až mi od krájania takm   r odpadlo ram   no. Kuchár nám ukázal, ako jedlo čo najkrajšie uložiť na tanier. Pri ozdobovaní používal aj rôzne kv   ty, napríklad fialky a nev   dze. Na záv   r nás naučil pripraviť aj osviežujúci m   tový nápoj na zahnanie sm   du. Dozv   del som sa ako mám nakupovať, aby po varení zostalo čo najm   nšie množstvo sm   tí. Keď som v   čer vyčerpaný prišiel domov, snažil som si všetko vybaviť v pam   ti, no hneď som odkv   col a zaspal som ako báb   tko. Aj keď to bol náročný deň, v   ľa som sa naučil a to je pre mňa úsp   ch.

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Nový byt

Včera si môj brat Jakub požičal otcov   auto. Potreboval odviezť nábytok, ktorý kúpil od susedov   dobrého kamaráta. Môj brat sa so susedov   m kamarátom Andrejom stretol v meste. Andrejov   žena sa vraj veľmi ťažko lúčila so starým nábytkom. Zajtra sa pôjdem pozrieť do Jakubov   nového bytu a zhodnotím jeho vkus. Vezmem so sebou aj našu sesternicu Katku. Katk   n vkus je ešte lepší ako môj. Keď sme zazvonili, dvere nám otvorila bratov   manželka Mária. Mári   n úsmev nám naznačil, že zariaďovanie bytu prebehlo úspešne. Očividne bola spokojná. Mala oblečené matk   n   elegantné šaty. Vstúpili sme do Jakubov   a Máriin   nového bytu. Výborne sme sa bavili, až kým som si nespomenula, že musím ísť nakŕmiť otcov   sliepky. Ešte raz sme pochválili Mári   n   šaty a zasmiali sa na Jakubov   ch kvietkovaných ponožkách.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat