Rozhodovačka – 9. ročník

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Väčšina zadaní má formu pravopisnej doplňovačky (napr. doplnenie chýbajúceho písmena do slova). Niektoré zadania pokrývajú aj ďalšie javy (napr. stavba slova či viet).

Vybraný ročník: 9. ročník (široký výber)

Písanie i/y

Písanie i/y v koncovkách
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Znejú podobne

Spodobovanie
Písanie predložiek s/z   
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
Podstatné a prídavné mená
Príslovky príčiny, spôsobu, častice
Predložky

Rozbor viet, stavba slov

Stavba viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Priama reč

Rozhodovačka • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia