Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po P

Les

P   lčík P   šta, ktorý ešte donedávna p   lil starobylý les na Sp   ši a nechával za sebou iba p   liny, na svoju prácu odrazu nebol p   šný. „Kam sa podejú všetky tie p   nky, p   skory a ostatné
tvory, keď ľudia les úplne sp   lia?“ op   tal sa P   šta sám seba. Ak budú mať šťastie, p   chnú ich do ZOO ako op   ce a p   tóny, ktoré prišli o svoj prales. P   šta sa zrazu cítil ako p   tliak, ktorý kuje p   kle a na osude lesa pod Sp   šským hradom mu vôbec nezáleží. Pri tej predstave sa až zap   ril od hanby. Na ďalší deň si radšej doniesol deku, p   rohy a p   ntu p   va a spravil si v lese p   knik. Nebol to síce žiadny prep   ch, ale za pohľad na zvieratká hrajúce sa v p   re a pop   navom brečtane to stálo. Príroda je to, čím by sme sa mali p   šiť a tí, čo ju kvôli dop   tu nenávratne ničia, by mali p   kať.

Vybrané slová po M

Čisté ruky

V škole sme sa učili, prečo je pre nás um   vanie rúk také dôležité. V minulosti vraj ľudia ešte nemali v každom dome um   vadlo s tečúcou vodou, takže si ruky nečistili tak často ako m   . Kto si dodnes m   slí, že umývanie rúk je zbytočné, sa m   li. Je veľm   dôležité si ruky umývať pravidelne aj m   dlom, pretože ich vyčistí lepšie ako samotná voda. Nezáleží na tom, či je niekto kom   nár a má ruky čierne od sadzí alebo bežný človek, pretože špinavých vecí, napríklad m   ncí, sa dotýkame všetci. Ja som zistil, že m   núť každý deň niekoľko m   nút na to, aby som mal čisté ruky, má pre mňa veľký zm   sel. Lepšie sa uchránim pred nem   lými chorobami a budem zdravší, čo sa m   naozaj oplatí

Vybrané slová po B

Nové bývanie

Daniel je novým obyvateľom Treb   šova. Minulý týždeň sa odsťahoval z Považskej B   strice. V Treb   šove bude bývať na okraji mesta. Postavil si neob   čajný domček. Na dvere prib   10l starob   lý obraz, ktorý na jeho b   valého suseda pôsobil nevhodne. Rob   l na ňom dva roky. V ob   vačke má len zopár kusov náb   tku a knihy – nemá rád zb   točnosti. Pri domčeku sa mu rozrastá b   linková záhrada a za pásom ob   lia je vidieť neďalekú zoologickú záhradu. Na okraji sa pasú b   k, b   zón a b   vol. O drevený plot v záhrade sa opiera b   ely b   cykel. Daniel sa zab   val v správnom čase. Konečne je stab   lné teplé počasie a Daniel môže tráviť čas vo svojom novom kráľovstve.

Vybrané slová po R

Sklamanie pri prameni

Prameň Kor   tnice je kr   štáľovo čistý. Obraz sa v ňom odráža ako r   dze zlato. Skoro ráno sa z neho chodí napiť plachý r   s ostrovid. Niekedy si na raňajky uloví i chutnú r   bičku. Len čo však v okolí zar   nčia kľúče od auta, r   chlosťou blesku uháňa späť do lesa. Často sem pr   chádzajú rodiny s deťmi, prejdú sa popri kor   te rieky. Keď sú už tur   sti unavení, objednajú si v kolibe br   ndzové halušky. Rodičia si dopĺňajú energiu kávou s poriadnou dávkou kr   štálového cukru. Dnes sa však pri r   eke ozýva neobvyklý kr   k. To si malá Er   ka myslela, že v Kor   tnici uvidí plávať živé kor   tnačky.

dob_vať
b_túnok

Vybrané slová po Z

Zuzka

Zuzka na vyučovaní z   vala od únavy. Z   stila som, že ju kvôli tomu prez   vali Spachtoška. Keď z   va, na rukách s jej objavia z   momriavky. Nezáleží na tom, či je z   ma alebo leto. Zuzka je nadaná na jaz   ky. Spolužiaci ju občas vyzývajú na jaz   kové súboje. Vždy však z   stia, že sa musia viac učiť. Zuzka je jednoducho najlepšia. Niektorí spolužiaci sú zlomyseľní a chcú jej pokaz   ť radosť z víťazstva. Zuzka si to väčšinou nevšíma a srdečne ich poz   va na oslavu narodenín. Neprajní spolužiaci sú zarazení jej prístupom a nechápavo pozvanie príjmu. Na oslave z   stia, že Zuzka je skvelá a múdra kamarátka. Nabudúce sa radšej nebudú oz   vať a predtým ako budú zlomyseľní, uhryznú si do jaz   ka.

Vybrané slová po S

Zdravie

Môj s   n mal minulý týždeň os   pky. Už po pár dňoch nám jeho telo s   gnalizovalo, že sa onedlho vylieči. Kŕmila som ho ovocnými šťavami, aby bol počas liečenia s   ty. Na štvrtý deň mal toľko s   ly, že sa sám vykotúľal z postele. Naše telo je neuveriteľný s   stém. Ak mu dávame dostatok vitamínov, dokáže sa zotaviť veľmi rýchlo. Dnes je vonku slnečno a náš malý s   lák si s   pe piesok do topánok. Na stromoch spievajú s   korky a os   pky sú už minulosťou. Teraz sme nas   tení slnkom, vitamínmi a zábavou.

Vybrané slová po V

Rodinná dovolenka

Odkedy v   lku pána a panej V   sokých v   kradli zlodeji, čakali rodinný rozpočet v   znamné zmeny. Na dovolenku sa nepôjde na v   túžené karibské pláže, ale do lesov V   horlatu. Po tejto nov   nke syn V   ktor vo v   re pubertálnych výk   vov otcovi v   datne v   nadal. Aj dcéra Lív   nka v   strájala a v   plazila na rodičov jazyk. V   let sa však nakoniec v   daril. V   ktor v rieke uv   del v   dru a do objektívu fotoaparátu ulov   l i kuv   ka či vzácneho v   ra skalného. V noci v diaľke počuli v   ť vlka. Mamička dcéru naučila v   ť vence z kvetín. Keď sa potom hrali na lesné v   ly, v   skala Lívia od nadšenia. Obrázky z v   letu teraz hrdo v   sia na chladničke u V   sokých.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia