Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Rytmické krátenie

Vášnivý cestovateľ

Cestovanie a príroda patrili k obľúbeným tém   m môjho brata. Zbožňoval tráviť čas spoznáv   ním nových miest a pozorov   ním cudzieho prostredia. Pri zemepisných tém   ch sa vždy vedel rozohniť a s nadšen   m opisovať krásu mnohých plán   a púšt   , ktoré navštív   l. Každé nepresk   mané miesto považoval za ôsm   div sveta. Keď niekam prišiel po prvýkr   t, nič   m sa nelíš   l od bežného cestujúc   ho. Až jeho neustál   skúm   nie krajiny a vytrv   lá zvedavosť z neho urobili skúseného znalca. Vyznal sa v ľuďoch aj v prírode. Z tvár   domác   ch vedel čítať ich emócie, z vôn   ich jedál poznal použité prísady a dokonca sa naučil niekoľko básn   v každom cudzom jazyku, s ktorým sa stretol. Jedným z jeho prian   bolo zažiť prejavy rôzneho počasia a klím   na Zemi. Tak okúsil samotu púšt   , silu búrok, tvrdosť horského sk   lia či stav úpln   ho bezv   tria. Vskutku, jeho skúsenosti sú cennejšie než poklady z rýdz   ho zlata.

G_nko biloba je strom, ktorý sa nám dochoval z druhohôr.
mám poch_bnosti
ch_rurgia
g_mnazista
g_rlanda

Rytmické krátenie

výhybk_r

áa

Y/I po spoluhláskach D, T, N

t_ždenník

íý

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Rande naslepo

H   lda sa ch   stala na romantickú večeru. Jej najlepšia kamarátka Brig   ta jej dohodla rande naslepo so svojím kolegom Michalom. Michal bol ch   rurg a intelektuál, zaujímal sa o h   stóriu a vo voľnom čase navštevoval kurz h   poterapie. H   lda bola zo schôdzky v takom nadšení, ba až h   stérii, že celkom stratila hlavu: oblečené mala výstredné g   čové k   mono, jej ovocný parfém voňal ako prezreté k   vi a v k   ne sa celý čas nemiestne ch   chotala. Neskôr si v luxusnej reštaurácii objednala ryžový nák   p s rak   tníkom a zajedla to g   rosom. Navyše, celý večer k   chala z orgovánov, ktoré boli v k   tici od Michala. Ten sa celý čas len k   slo usmieval a čakal, kedy toto príšerné rande skončí. Určite by sa zapísalo do arch   vov nevydarených schôdzok na slepo.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

st_k

yi

Rytmické krátenie

koľkých schôdz_ si sa zúčastnil

íi

YI spoluhlásky: mix

n_kam

yi
má prel_v na vlasoch
má l_ceálne vzdelanie
žurnal_sta

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

k_snuté cesto

yi

YI spoluhlásky: mix

pl_n

yi

YI spoluhlásky: mix

pol_styrén

yi

Rytmické krátenie

biel_ tričko

ée
nedeľná d_skusia
d_chtiť

Y/I po spoluhláskach D, T, N

hod d_skom

iy

Y/I po spoluhláske L

pol_klinika

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

G_zela

yi

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

urobil veľký k_ks

iy

Rytmické krátenie

krása mot_lích krídel

ýy
darovali mu zlato, myrhu a kad_dlo

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

ježko v zime h_bernuje

iy

Y/I po spoluhláskach D, T, N

d_voch

yi

Y/I po spoluhláske L

rozpl_núť

yi

Y/I po spoluhláske L

vyl_zal sa z choroby

íý

YI spoluhlásky: mix

pohorie Besk_dy

yi

Typy vedľajších viet

Pred cestou som uvažoval o tom , či mám všetko zbalené .

Veta hlavnáVV predmetováVV podmetová

Y/I po spoluhláske L

opl_vať krásou

íý
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia