Vybrané slová po M (ťažké)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 50
  • Typicky zabere: 4 min

Predchodcovia

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Podobné

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ľahké

Budovy, stavby

Doplňovačka: stredné

Budovy, stavby

Doplňovačka: ťažké

Budovy, stavby

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Roboti
0

YI Koncovky: mix

Strieľačka
0

Vybrané slová po B

Roboti
0

Vybrané slová po M

Strieľačka
0

Vybrané slová po M

Roboti
0

Vybrané slová po P

Strieľačka
0

Vybrané slová po P

Roboti
0

Vybrané slová po P

Diktáty: ľahké

Mestá, časti miest, ulice

Diktáty: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Roboti
0

Budovy, stavby

Roboti
0

Vybrané slová po R

Strieľačka
0

Vybrané slová po R

Roboti
0

Vybrané slová po S

Strieľačka
0

Vybrané slová po S

Roboti
0

Vybrané slová po V

Strieľačka
0

Vybrané slová po V

Roboti
0

Následníci

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ťažké

Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po M

zostala v pom_kove

yi

Vybrané slová po Z

jaz_kolam

iy

Vybrané slová po Z

Pez_nská Baba

yi

Vybrané slová po S

os_rieť

yi

Vybrané slová po V

tokajské v_nice

iy

Mestá, časti miest, ulice

obnova Sadu na _tudničkách je v plnom prúde

Ss

Vybrané slová po S

s_tuácia je ťažká

iy

YI Koncovky: mix

hlasné bas_

iy

Vybrané slová po M

m_ncovňa v Kremnici

yi
zam_lovať sa
byť v pom_kove
pantom_ma
pyram_da
m_slieť si
hm_ri sa to chybami

Vybrané slová po B

b_linožravý

iy

Vybrané slová po M

dovolenka v Dolom_toch

iy

Vybrané slová po S

s_dli na známej adrese

íý

Mestá, časti miest, ulice

Neďaleko obce Demänovská _olina je stredisko Jasná.

dD

Vybrané slová po P

odp_kať

yi

YI Koncovky: mix

Danov_ rodičia

yi
vyjsť s peniazm_
Budú tam aj on_ dve?
Tieto stromy nemajú rad_ vlhkosť.
ženy budú rokovať sam_
pšeničné klas_

Vybrané slová po V

zav_skať

íý

Vybrané slová po V

slovesný v_d

yi

Budovy, stavby

brnenská _ila Tugendhat

vV

Mestá, časti miest, ulice

byt v _etržalke

Pp

Budovy, stavby

palác _oruna

Kk

Vybrané slová po R

tr_zniteľ

ýí

Vybrané slová po B

nab_ť kredit

iy

Vybrané slová po P

prep_chový

yi

YI Koncovky: mix

policajné prilb_

iy

Vybrané slová po S

s_rový

iy

Vybrané slová: mix

s_stémová chyba

iy

Vybrané slová po R

zahr_znúť sa

yi

Vybrané slová: mix

ob_vateľka

iy

Mestá, časti miest, ulice

Hľadáme si domov

Môj otec pochádza zo   pišskej   ovej   si a mama sa narodila v   ratislave. Otec bol zopár rokov   pišskonovoveským primátorom. Bývali sme na   úhovej   lici. Mama by sa chcela presťahovať do   rankfurtu   ad   ohanom, pretože odtiaľ pochádza jej stará mama. Mama vyrastala s rodičmi v malom byte v   etržalke. Vždy sa túžila presťahovať do   emecka. Navrhol som rodičom, aby sme sa presťahovali do   anskej   ystrice. Nad mojim návrhom premýšľali asi mesiac. Napokon súhlasili. Dnes bývame na   urbanovej   lici a máme obrovský rodinný dom. Z mojich rodičov sa stali spokojní   anskobystričania.

Vybrané slová po R

Pr_bylina

yi

Vybrané slová po V

v_sočina

yi
zv_hodnená ponuka
populárna skupina V_diek
lov_ská zveri
vyv_šovať

Vybrané slová po P

Opica v núdzi

Op   čiak Mono skákal po stromoch, keď neďaleko zacítil svoje obľúbené ovocie. Našiel ho ležať na zemi, a tak si spravil malý p   knik. Mono si však nevšimol, že ovocie bola iba návnada. Spadla naňho klietka, a p   tliak si ho odniesol do svojho tábora. Mono sa tráp   l celý deň, no cez mreže sa nedostal. P   kať za svoju nepozornosť sa mu však nepáčilo, a v noci, keď p   tliak odišiel do svojho stanu, využil príležitosť. Stačilo párkrát zavrešťať a zap   šťať a z lesa sa vynorila skup   na jeho kamarátov. Keď uvideli, že je uväznený v klietke, snažili sa ho oslobodiť. V pytliakovej taške našli p   nzetu a ihlu, ktoré p   chli do zámku, a po chvíli točenia sa dvierka otvorili. Mono bol konečne voľný. Op   ce sa rozhodli dať pytliakovi príučku a prekvap   ť ho v jeho stane. Keď sa pytliak zobudil, a okolo seba uvidel skupinu opíc, s krikom a iba v p   žame utiekol do džungle. Mono mu ešte ukradol všetky p   škóty, a s kamarátmi zmizol v lese.

Vybrané slová po B

b_žutéria

iy
prekr_li ranu obväzom
kr_sa
cestujú r_chlikom
skočiť r_bičku

Budovy, stavby

loď _evín

dD

Vybrané slová: mix

b_ť unavený

iy

Mestá, časti miest, ulice

Neďaleko obce Demänovská _olina je stredisko Jasná.

Dd

Vybrané slová po P

prep_chnutá pneumatika

yi

Vybrané slová po P

p_tať sa

ýí
p_pnuť
išli na p_tačky
lap_ť
nap_navý príbeh

Vybrané slová po R

Skr_ sa!

iy
nenas_tené mastné kyseliny
s_čať
s_likónový
s_tuácia
ps_chológia
ras_zmus

Vybrané slová po Z

koenz_m Q10

íý

Vybrané slová po B

b_rokracia

iy

YI Koncovky: mix

na nacvičené program_

iy

Budovy, stavby

Dom U _rucknera je situovaný v pamiatkovej zóne Nitry.

bB

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia