Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Y/I po spoluhláskach D, T, N

obiln_ny sú zdravé

yi
t_ždenník
T_rolsko
d_gitálny fotoaparát
Nikd_ ťa neopustím!

Y/I po spoluhláske L

zval_ť

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

k_osk

yi

Rytmické krátenie

volaj_ci

uú

YI spoluhlásky: mix

n_vočiť

yi

Y/I po spoluhláske L

pol_tika

iy
Dáš si k_slú zemiakovú polievku?
oh_bať
t_síc korún
vel_teľ
pl_tký tanier

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Bájne bytosti

Hagrida čakal výstup na H   maláje. Dozvedel sa totiž o tajných jask   niach v horách, kde údajne žijú h   bridní k   klopi. Sú to g   gantické, oh   zdné tvory, živia sa miestnou h   dinou a za deň prejdú aj niekoľko desiatok k   lometrov. Väčšina z nich zah   nula už veľmi dávno – vyk   nožili ich smrťožrúti, ktorí o ich existencii už ani nech   rujú. Aby k   klopi prežili, ukradli k   vadlo neviditeľnosti, ktoré im posk   tlo ochranu a obrovskú silu. Hagrid ich teraz musí ch   tro nájsť: verbuje bojovníkov proti Voldemortovi a nepoch   buje o tom, že k   klopi budú chcieť prepísať vlastnú h   stóriu a pridajú sa k nim.

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

ešte nikdy nevidel h_ľa

ýí
h_gienické potreby
k_vať
g_mnazista
S k_m ideš von?

Rytmické krátenie

pochôdzk_r

áa
l_kový
l_žovať sa
operné l_breto
pl_š
Sol_sko
l_ko

Y/I po spoluhláskach D, T, N

na lepšie umiestnenie mu chýbali 2 t_síciny

yi

YI spoluhlásky: mix

l_tko

ýí

Y/I po spoluhláske L

l_sý

iy

Rytmické krátenie

na hranici dvoch cis_rstiev

áa

YI spoluhlásky: mix

pol_čko

íý

YI spoluhlásky: mix

hodiny t_kajú

iy

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Život so Sheldonom

Odked   sa Sheldon a Leonard vrátili z prednášky o primit   vnych ind   ánskych kmeňoch, Sheldon trávi celé hodiny štúd   om temat   ckých dejepisných kn   h. Všetko nahlas d   ktuje do d   ktafónu a keď sa chce od tejto akt   vity rozpt   liť, t   ranizuje svoje okolie snahou viesť d   alógy na tieto ojed   nelé témy. Správa sa ako net   kavka a ku všetkým je prot   vný. Snaží sa tot   ž zd   skreditovať prednášajúceho profesora. Pred t   ždňom dostal ale od Leonarda ult   mátum: buď zanechá snahu o zn   čenie profesorovej práce alebo ho Leonard už n   kdy nevezme do obchodu s komiksmi. Odvtedy Sheldon túto ind   ánsku d   menziu nadobro opustil.

Rytmické krátenie

Vášnivý cestovateľ

Cestovanie a príroda patrili k obľúbeným tém   m môjho brata. Zbožňoval tráviť čas spoznáv   ním nových miest a pozorov   ním cudzieho prostredia. Pri zemepisných tém   ch sa vždy vedel rozohniť a s nadšen   m opisovať krásu mnohých plán   a púšt   , ktoré navštív   l. Každé nepresk   mané miesto považoval za ôsm   div sveta. Keď niekam prišiel po prvýkr   t, nič   m sa nelíš   l od bežného cestujúc   ho. Až jeho neustál   skúm   nie krajiny a vytrv   lá zvedavosť z neho urobili skúseného znalca. Vyznal sa v ľuďoch aj v prírode. Z tvár   domác   ch vedel čítať ich emócie, z vôn   ich jedál poznal použité prísady a dokonca sa naučil niekoľko básn   v každom cudzom jazyku, s ktorým sa stretol. Jedným z jeho prian   bolo zažiť prejavy rôzneho počasia a klím   na Zemi. Tak okúsil samotu púšt   , silu búrok, tvrdosť horského sk   lia či stav úpln   ho bezv   tria. Vskutku, jeho skúsenosti sú cennejšie než poklady z rýdz   ho zlata.

Typy vedľajších viet

Náš dedo , ktorý dlhé roky túžil po vnúčatách , sa tešil zo všetkých najviac .

Veta hlavnáVV prívlastková

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

g_nekológia

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

hovork_ňa ministra

yi

Rytmické krátenie

verše lyrických básn_

íi

Y/I po spoluhláskach D, T, N

t_p (odhad výsledku)

iy

Y/I po spoluhláske L

pol_čko

íý

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia