Vybrané slová po P (stredné)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 55
  • Typicky zabere: 4 min

Predchodcovia

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Podobné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ľahké

Budovy, stavby

Doplňovačka: stredné

Budovy, stavby

Doplňovačka: ťažké

Budovy, stavby

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Roboti
0

YI Koncovky: mix

Strieľačka
0

Vybrané slová po B

Roboti
0

Vybrané slová po M

Strieľačka
0

Vybrané slová po M

Roboti
0

Vybrané slová po P

Strieľačka
0

Vybrané slová po P

Roboti
0

Vybrané slová po P

Diktáty: ľahké

Mestá, časti miest, ulice

Diktáty: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Roboti
0

Budovy, stavby

Roboti
0

Vybrané slová po R

Strieľačka
0

Vybrané slová po R

Roboti
0

Vybrané slová po S

Strieľačka
0

Vybrané slová po S

Roboti
0

Vybrané slová po V

Strieľačka
0

Vybrané slová po V

Roboti
0

Následníci

Vybrané slová po P

Diktáty: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: stredné

Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po M

m_nister

iy
minerálna voda Kor_tnica
hr_by

Mestá, časti miest, ulice

_lica Jána Pavla II.

Uu

Vybrané slová po P

Krup_na

iy
pracovali v stolárskej dieln_
horúc_ hrniec
ježibabin_ kúzlo
nad vodam_
V cieli bol prvý, a so siedm_mi minútami náskoku!

Vybrané slová po B

Neb_ ma!

yi

Vybrané slová po B

vtáčie b_dlo

yi

Vybrané slová po P

Nebezpečenstvá na mori

Kap   táni obchodných lodí mali ťažkú prácu. Niesli veľkú zodpovednosť za svoju posádku, tovar a svoju najväčšiu p   chu - loď. Bolo ju treba ochrániť pred p   rátmi, ktorí sa ju snažili vylúp   ť a zmocniť sa tovaru. Často ich museli odháňať aj p   štoľami, alebo delami. Na šírom mori sa dá ľahko stratiť, a dostať loď do cieľa, je ťažká úloha. Márne by tam hľadali niekoho, koho sa dá sp   tať na cestu. Moreplavci vedeli nájsť správny smer aj podľa hviezd na nočnej oblohe. Nikdy by sa však nedokázali preplaviť cez oceán bez svojej vernej posádky. Život na lodi nebol žiadny prep   ch, veď dokonca aj celé skup   ny drsných námorníkov na mori tráp   li choroby, spôsobené šp   navým prostredím a zlou stravou. Keď loď zakotvila v prístave, kap   tán predal tovar, ktorý doviezli, a nakúp   l tovar, po ktorom je dop   t v domovskej krajine. Pred spiatočnou cestou však celá posádka konečne vystúp   la na pevninu, kde si námorníci dali zaslúžené p   vo.

Vybrané slová po S

náš koník je s_vko

yi

Vybrané slová po R

Kr_stína

iy

Vybrané slová po S

použite s_to

yi

Vybrané slová po M

nam_slene

yi

Vybrané slová po P

odp_chla sa odo dna

yi

Vybrané slová po B

b_cie

iy

Mestá, časti miest, ulice

Horná _úča

Ss

Vybrané slová po V

napriek veku je veľmi v_tálny

yi

Vybrané slová po B

preb_vať

íý

Vybrané slová po M

zm_sel

yi

Mestá, časti miest, ulice

Lastovička Linda

Kvety rozkvitali a lastovičky si veselo spievali v   ade   anka   ráľa. Lastovička Linda z   ratislavy mala dnes pred sebou veľa práce. Najskôr musí doručiť list do   etržalky. O 5 minút letí na   ámestie SNP a o necelých 15 minút na   ámestie   udovíta   túra. „To je ale uponáhľaný deň!“ povedala Linda lapajúc po dychu. Linda sa osviežila dúškom vody a zamierila na   ratislavskú   tanicu. Odtiaľ musela doručiť dva listy do   evínskej   ovej   si a jeden list na   ajnorovo   ábrežie. Keď Linda doručila posledný list, preletela ponad   taré   esto naspäť do   adu   anka   ráľa neďaleko   utobusovej   tanice   lynské   ivy. Tam jej kolegyňa zo   vätého   ura oznámila, že ju zajtra čaká náročná služobná cesta do   ošíc.

YI Koncovky: mix

Ľubicin_ sestry

ée

Vybrané slová po P

Ďakujem za op_tanie!

íý
pom_selná čiara
krim_nálny príbeh
v lete je dlho v_dno
Dáv_d
v_nobranie
v_dali sa málo
v_hrážať sa

Vybrané slová: mix

s_gnál

yi

Vybrané slová po Z

napoz_vali kopu hostí

ýí
zap_rila sa od hanby
veselo si vyp_skuje
p_tón
Zuza je obyčajná hrdop_ška, však?

Mestá, časti miest, ulice

v Baden-_adene

Bb

Vybrané slová po V

v_kanie

iy

YI Koncovky: mix

za horam_

iy

Budovy, stavby

Stĺpová sieň _omu odborov

dD

YI Koncovky: mix

Boli ste už v Indi_?

iy

Vybrané slová po V

prihnala sa fujav_ca

yi

Vybrané slová: mix

dám si p_rohy s tvarohom

iy

Vybrané slová po R

pr_pad

ýí

Vybrané slová: mix

byť v pom_kove

iy

Mestá, časti miest, ulice

Dostojevského _ad

Rr

Vybrané slová po S

zos_lňovač

yi

YI Koncovky: mix

babk_ne buchty

iy

Vybrané slová po M

vesmírna raketová základňa na m_se Canaveral

iy

Budovy, stavby

Dom U _obrého pastiera

Dd

Budovy, stavby

_alác Kinských

pP

Vybrané slová po R

r_dzik

ýí

Vybrané slová po Z

volám, ale nik sa neoz_va

ýí

Vybrané slová po Z

robí to z plez_ru

íý

Budovy, stavby

_udova Generálnej prokuratúry

Bb
Ku kŕmidlu v zime letí, žlté bruško len tak svieti. Uhádni, kto to je? - S_korka!
detské os_pky
s_kať

Vybrané slová po V

v_skať od radosti

ýí

Vybrané slová po R

odkr_li sa im nové možnosti

iy

Vybrané slová po S

s_gnifikantný

iy

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia