Vybrané slová po M (ľahké)

  • Cvičení: Diktáty
  • Zadání: 3
  • Typicky zabere: 3 min

Predchodcovia

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Podobné

Vybrané slová po M

Diktáty: stredné

Vybrané slová po B

Diktáty: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

YI Koncovky: mix

Roboti
0

YI Koncovky: mix

Strieľačka
0

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Strieľačka
0

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Roboti
0

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po M

Strieľačka
0

Vybrané slová po M

Roboti
0

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po P

Strieľačka
0

Vybrané slová po P

Roboti
0

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Roboti
0

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ľahké

Budovy, stavby

Doplňovačka: stredné

Budovy, stavby

Doplňovačka: ťažké

Budovy, stavby

Roboti
0

Budovy, stavby

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Strieľačka
0

Vybrané slová po R

Roboti
0

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Strieľačka
0

Vybrané slová po S

Roboti
0

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Strieľačka
0

Vybrané slová po V

Roboti
0

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Strieľačka
0

Vybrané slová po Z

Roboti
0

Následníci

Vybrané slová po M

Diktáty: stredné

Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po M

rieka si vym_la koryto

iy

Mestá, časti miest, ulice

obnova _adu je v plnom prúde

Ss

Vybrané slová po B

b_valý

ýí

Vybrané slová po M

m_mozemšťan

iy

Vybrané slová po B

b_lión

iy

YI Koncovky: mix

posledn_ mohykán

ýí

Vybrané slová po S

s_pot husí

iy
s_korka veľká
kto vyrába nástroje na presievanie, je s_tár
dus_ť sa hnevom
s_tko na čaj
s_rový dip na grilovanie

Vybrané slová po M

krim_nálny príbeh

yi

Vybrané slová po M

M_ss Universe

iy

YI Koncovky: mix

o Tomášov_ch pochybnostiach

ýí

Vybrané slová po P

p_cha predchádza pád

ýí

Vybrané slová po P

ozval sa prenikavý p_sk

iy

Vybrané slová po V

nový pav_lón

iy

Vybrané slová po V

sv_šť tatranský

iy

Vybrané slová po S

obyčajný s_mulant

yi

Vybrané slová po V

v_diečan

iy

Vybrané slová po V

krásav_ca

yi

YI Koncovky: mix

napíš už tomu úradníkov_

iy

Vybrané slová po Z

komár mi bz_ka okolo ucha

íý

Budovy, stavby

V Miklušovej _äznici je dnes múzeum.

vV

Vybrané slová po P

p_štoľ

iy

Budovy, stavby

kostol _larisiek

kK

Vybrané slová po S

do-re-mi-fa-so-la-s_-do

yi

Vybrané slová po R

kr_dla

ýí

Mestá, časti miest, ulice

Mlynské _ivy

nN
zv_hodnená ponuka
v_hasnutá sopka
festival vo V_chodnej
prídem o chv_ľku
v_zionárka Sybila

Budovy, stavby

Nová _lexandrijská knižnica je už otvorená!

aA

Vybrané slová po P

lap_ť

iy

Vybrané slová po B

b_kini

iy

Vybrané slová po R

prer_vaný dych

íý

Vybrané slová po B

b_čík

iy

Mestá, časti miest, ulice

St. _ouis

lL
skr_ť
kr_ť
bager má r_padlo
krásn_ strom
Dvanásti sokol_, sokolovia Tatier,...
napíš už tomu úradníkov_
spadol do tráv_

YI Koncovky: mix

Také myšlienky ti nenapadnú sam_.

éy

Vybrané slová po Z

jaz_koveda

iy

Mestá, časti miest, ulice

_ídlisko osloboditeľov

Ss

Vybrané slová po R

hr_zť mrkvu

íý

Vybrané slová po R

z očí sa mu r_nuli slzy

iy
p_rátska plachetnica
vie vyp_chnúť podstatné
ihla p_chá

Vybrané slová po S

s_korka veľká

ýí

Vybrané slová po M

Rozvaha

S M   škou sme sedeli v kaviarni v M   jave. Boli sme na ceste do M   kulova. Na čele mi pristál hm   z. Katka sa m   kla a v m   núte zm   zla. Tomu sa hovorí statočná m   seľ! Dostala sa do pom   kova a utiekla rýchlo ako m   š. M   slieť si, že sa zmení, je om   l, ale ja ju mám rada takú, aká je. Prežili sme spolu veľa m   lých dobrodružstiev. Zachovala som rozvahu, odohnala hm   z a M   ška sa k stolu vrátila s úsmevom za m   lión. Dopili sme kávu, zaplatila som drobnými m   ncami a pokračovali sme ďalej v našej ceste.

b_zarný nápad
ob_vať
b_linožravec

Vybrané slová po B

Bohatá fantázia

Spolu s mojou rodinou b   vame na dedine, kúsok od zrúcaniny b   valého hradu. Často rozmýšľam, ako to tu kedysi vyzeralo. Možno že tam, kde máme teraz záhradu sa b   li rytieri, ktorí sa snažili hrad dob   ť s tými, ktorí ho bránili. Chcel b   som sa dozvedieť, ako sa táto b   tka skončila. Zvíťazili dob   vatelia, alebo ich obrancovia dokázali odb   ť? Okrem zaujímavej histórie má však naša dedina aj iné výhody. Je tu veľa lesov a lúk, kde sa dá jazdiť na b   cykli, a mnoho polí, na ktorých sa dá v ob   lí hrať schovávačka. Treba si síce dávať pozor na stáda kráv a b   kov, ale život v prírode si obľúb   každý.

Vybrané slová po Z

podraz_l si ma

iy
Kam_l
on je taký prem_šľavý typ
m_šiak
um_vadlo
z_gota
prez_vať
známa jaz_kovedkyňa

Budovy, stavby

Hofburg, _ídlo Habsburgovcov

sS

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia