Stránka zobrazuje podrobnosti a súvisiace úlohy k vybranému cvičeniu.

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví) (ťažké)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 40
  • Typicky zabere: 4 min

Predchodcovia

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Doplňovačka: stredné

Podobné

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Doplňovačka: stredné

Geografia, príroda, vesmír

Doplňovačka: stredné

Geografia, príroda, vesmír

Doplňovačka: ťažké

Geografia, príroda, vesmír

Doplňovačka: ľahké

Štáty, oblasti

Doplňovačka: stredné

Štáty, oblasti

Doplňovačka: ťažké

Štáty, oblasti

Doplňovačka: ľahké

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Doplňovačka: ľahké

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Doplňovačka: stredné

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Doplňovačka: ťažké

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: ľahké

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: stredné

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Doplňovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Doplňovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Doplňovačka: stredné

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Doplňovačka: ťažké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: ľahké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: ťažké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

Geografia, príroda, vesmír

Diktáty: stredné

Geografia, príroda, vesmír

Roboti
0

Štáty, oblasti

Diktáty: stredné

Štáty, oblasti

Roboti
0

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Diktáty: stredné

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Roboti
0

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Strieľačka
0

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Diktáty: stredné

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Roboti
0

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Strieľačka
0

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Roboti
0

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Strieľačka
0

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Diktáty: stredné

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Roboti
0

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Strieľačka
0

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Diktáty: stredné

YI Koncovky: mix

Roboti
0

YI Koncovky: mix

Strieľačka
0

Prípony -mi, -ami / koncovky -my

Diktáty: stredné

Následníci

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Dobré sa chváli sam_.

éo
utekali ako potkan_ z potápajúcej sa lode
Videl hniezdiť orl_.
v románe o čarodejníkov_

YI Koncovky: mix

To je už šiest_ ohlásený prípad.

iy

Geografia, príroda, vesmír

Hmlovitý pruh na oblohe, ktorý tvorí množstvo hviezd, plynu a prachu je _liečna cesta.

mM

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

on_ (kaderníčky)

yi

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Svätoplukov_ synovia

íi

Geografia, príroda, vesmír

Západné _atizovské sedlo

bB
mam_n brat
Petr_n krik
Ronaldov_ góly
Hank_na pomoc

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Nový byt

Včera si môj brat Jakub požičal otcov   auto. Potreboval odviezť nábytok, ktorý kúpil od susedov   dobrého kamaráta. Môj brat sa so susedov   m kamarátom Andrejom stretol v meste. Andrejov   žena sa vraj veľmi ťažko lúčila so starým nábytkom. Zajtra sa pôjdem pozrieť do Jakubov   nového bytu a zhodnotím jeho vkus. Vezmem so sebou aj našu sesternicu Katku. Katk   n vkus je ešte lepší ako môj. Keď sme zazvonili, dvere nám otvorila bratov   manželka Mária. Mári   n úsmev nám naznačil, že zariaďovanie bytu prebehlo úspešne. Očividne bola spokojná. Mala oblečené matk   n   elegantné šaty. Vstúpili sme do Jakubov   a Máriin   nového bytu. Výborne sme sa bavili, až kým som si nespomenula, že musím ísť nakŕmiť otcov   sliepky. Ešte raz sme pochválili Mári   n   šaty a zasmiali sa na Jakubov   ch kvietkovaných ponožkách.

YI Koncovky: mix

Anabelin_m pričinením

íý

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Večera so zvieratami

Deti boli v zázračnom lese. On   majú niekedy menej strachu ako ich rodičia. Aj napriek tomu majú rodičia rad   svoje deti. V lese sa deti zrazu ocitli medzi piat   mi medveďmi. Šiest   medveď sa spočiatku nepribližoval. Spoza stromu ich pozorovali aj tr   líšky. Líšky sa rad   skrývajú. On   sa väčšinou kŕmia sam   , no v zázračnom lese je možné všeličo. Pred desiat   mi dňami večerali líšky a medvede spolu. Deti chodia rad   do prírody, no ešte radšej trávia čas v tomto neobyčajnom lese. Chlapci sa sam   rozhodli, že sa s medveďmi stretnú ako prv   . Dievčatá zatiaľ počkali sam   na lúke. Chlapci rad   ochraňujú dievčatá a on   sú na nich potom hrdé. Medvede a líšky napokon pozvali chlapcov a dievčatá na večeru. Večer sa schladilo z pätnást   ch stupňov na štyr   . Keď sa deti vrátili zo zázračného lesa, boli rad   , že sú opäť doma v teple.

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

po večeroch počúval žab_ spev

íý
kvety majú rad_ veľa svetla
nedráždi ranené zver_
akrobatkin_ zranenie
mne blízk_ ľudia
zostali v tom napokon sam_ dve
navštívili Tatr_
z hĺbk_ parku
má srdce na dlan_
Akej je to chut_?

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

od výplat_ do výplaty

iy

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

priniesla košík čerešn_

ýí

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

miestn_ farár

iy
poriadn_ hlad
hol_mi rukami
Vy ste azda lepš_?
lesk líšč_ch očí
dopoludňajš_ program

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

k slovenskej šľachte patria aj Pálfiovc_

yi

Geografia, príroda, vesmír

v _trednej Európe

Ss

Štáty, oblasti

usídlili sa v _oste pri Bratislave

Mm

Prípony -mi, -ami / koncovky -my

Pohyb pre zdravie

Tri dám   na dôchodku, ktoré majú dom   na jednej ulici, sú dobrými kamarátkam   . Každý týždeň spolu chodia do kina na nové film   , alebo do divadla, kde sledujú drám   s ich obľúbeným   herečkami a hercam   . Aj keď flám   ich už nebavia tak ako za mlada, stále sú veľmi aktívne a dokonca majú aj vlastné záhradky, kde pracujú. Spolu potom vyrábajú džem   , a z rôznych byliniek a druhov ovocia dokonca aj vlastné krém   . Medzi ich obľúbeným   zábavami je aj cestovanie po Slovensku vlakm   a na bicykloch. Všade, kam cestujú sa odfotia, vďaka čomu už majú dva skoro plné album   fotiek. Medzi ľuďm   v celej štvrti sú obľúbené, pretože sú veselé a vtipné. Zdravie im slúži skvelo a vďaka svojej aktivite a pohybu, ktoré nezanedbávali po celý život, sa vôbec nemusia trápiť zdravotným   problémam   . Šport a pohyb sú veľmi dôležité, a každý deň by sme si mali nájsť chvíľu na to, aby sme spravili niečo pre svoje zdravie.

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Z kuchárskej knihy

Včera som na ulic   našiel dve tašk   naplnené kniham   . V prvej boli knih   o filozofi   . V druhej taške sa nachádzali kuchárske knih   . Jednu z nich som si vzal do ruk   . Kým som sa vrátil do pestrofarebnej bytovk   , v ktorej bývam, musel som prejsť viacerými križovatkam   a ulicam   . Doma som si konečne vybral kamienok z topánk  
a uvoľnil gombíky na košel   . Čakali ma dve hodin  
práce. Najskôr som však otvoril dvierka práčk  
a naplnil ju špinavými vecami. V mojej prác  
je potrebné mať istú dávku disciplín   . Spustenie časomier  
je pre mňa preto zásadné. Na konci pracovnej dob  
som väčšinou hladný. Oči mi padli na kuchársku knihu z dnešnej cest  
mestom. Predbežne som sa preto pozrel do chladničk  
a mrazničk   . Našiel som tam paradajk   , paprik  
a iné druhy zelenin   . V knihe bolo veľa receptov s ryžo   . Na panvic  
som si rozpálil olej. Na cibul  
som podusil zeleninu a ryžu. Pridal som už iba štipku sol  
a kurkum   , a chutné rizoto bolo na svete.

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Vierkin_ ponožky

ée

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

Homér v Odyse_ spomína...

iy

Geografia, príroda, vesmír

Mimoriadny mimozemšťan Mimo

Mimozemšťan Mimo sedel na   upiteri a bezstarostne hompáľal nohami. V porovnaní s celou   alaxiou vyzeral ako malé zrnko piesku. Mimo sa zahľadel na planétu   em a rozhodol sa, preskúmať ju podrobnejšie. Keď preskakoval na   ars, aby ju mohol pozorovať z blízka, cestu mu skrížila   alleyho   ométa. Mimo ju, našťastie, včas spozoroval. Trochu zahundral a potom už uprel pohľad na tie zvláštne útvary na povrchu   eme. Najskôr si obzrel   friku,   užnú a   evernú   meriku,   ustráliu,   uráziu a napokon aj   ntarktídu. Potom ho zaujala nekonečne dlhá rieka na   íny –   ltá   ieka. Mimo zodvihol zrak a zistil, že   lnko už pomaly zapadá. Rýchlo si ešte obzrel zopár   strovov. Najviac sa mu páčil   ový   éland,   edvedí   strov,   strov   lexandra I. a   strov   ádeje. Chcel si prezrieť aj močiare, polostrovy a pohoria, ale   em svoje poklady zahalila do tmy a pošepkala Mimovi, že zajtra mu ich znovu odhalí. Mimo nedočkavo preskočil naspäť na   upiter a tešil sa na nové objavy, ktoré mu prinesie ďalší deň.

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

ospravedlňte sa otcov_

yi

Štáty, oblasti

žili v _polkovej krajine Bavorsko

sS

YI Koncovky: mix

po pätnást_ch rokoch spolužitia

yi

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

Operení rekordmani

Vták   , ktoré sa vyskytujú v našom kraj   , sú veľmi zaujímavé. Aj keď sa môžeme chváliť viac než 350 druhm   vtákov, niektoré z nich sú naozaj výnimočné. Žijú u nás tie najrýchlejšie sa pohybujúce tvor   na svete, sokol   sťahovavé. Aj keď nie sú také veľké ako orl   skalné, rýchlosťou môžu súťažiť aj s tými najrýchlejšími autam   . Vedc   zmerali, že dokážu letieť rýchlosťou až 350 kilometrov za hodinu. Drop   veľké sú zasa najťažšími lietajúcimi vtákm   na svete. V rozpätí krídel u nás s orlam   súperia orliak   morské, ktoré žijú v oblastiach s riekami alebo jazeram   . Oba druh   môžu mať rozpätie krídel, aj s peram   , až 230 centimetrov. Sú to obávaní lovc   , pretože pri love nemajú problém   ani s väčšími zvieratam   , ako sú mláďatá kamzíkov alebo ps   . Všetky tieto obr   sú chránené, a ak chceme, aby v našej prírode žili naďalej, musíme dbať na to, aby boli v bezpeč   .

Geografia, príroda, vesmír

pohľad do Račkovej _oliny

dD

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

hrdinov_ odhodlanie

oe

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

pod zrkadlam_

yi

Štáty, oblasti

Dobrodružstvá z ciest

Zatiaľ čo Janko cestoval po   vete, Kubko a Vladko sa rozhodli prstom na mape objavovať   urópske   táty. Vladko rozprával o svojom strýkovi z   otyšska a dedkovi z   olandska. Kubko zasa o vtipných príhodách o pokojnom psíkovi, ktorého kúpili minulé leto s rodičmi v   renčianskom   raji a agresívnej mačke zo   áhoria. Potom Vladko prezradil svoje zážitky z   ímskej   íše a zmienil, že ak by ešte raz stretol vílu Letušku, poprosil by ju aj o cestu do   eľkomoravskej a   smanskej   íše. Vladka vždy zaujímali dejiny viac ako súčasnosť. Chlapci na mape pohotovo našli všetky miesta, o ktorých sa rozprávali.
Keď si spomenuli na svojho kamaráta Janka, zosmutneli. Dlho o ňom nepočuli a cnelo sa im za spoločnými dobrodružstvami. Pred týždňom im poslal e-mail z   alkánu a odvtedy sa neozval. Ako tak smútili a spomínali, otvorili sa dvere a izbou zaznel veselý hlas: „Tak čo, kamaráti, ste pripravení na nové dobrodružstvá?“

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

kozmonautov_ večera

áa

Štáty, oblasti

Nový _éland

Zz

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

normy sa nezmenia sam_ od seba

yi

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

vesel_m hlasom

ýí

Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné

vlak do Myjav_

yi

YI Koncovky: mix

Mestá sa sam_ rozhodnú, ako budú využívať financie.

iy

Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod

relácia o zdrav_

ýí

Štáty, oblasti

na trase Budapešť – _ratislava.

bB

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.