Vybrané slová po P (ľahké)

  • Cvičení: Diktáty
  • Zadání: 4
  • Typicky zabere: 3 min

Predchodcovia

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Podobné

Mestá, časti miest, ulice

Diktáty: stredné

Vybrané slová po V

Diktáty: ľahké

Vybrané slová po L

Diktáty: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ľahké

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: stredné

YI Koncovky: mix

Doplňovačka: ťažké

YI Koncovky: mix

Roboti
0

YI Koncovky: mix

Strieľačka
0

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Roboti
0

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po M

Strieľačka
0

Vybrané slová po M

Roboti
0

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po P

Strieľačka
0

Vybrané slová po P

Roboti
0

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ťažké

Mestá, časti miest, ulice

Roboti
0

Mestá, časti miest, ulice

Doplňovačka: ľahké

Budovy, stavby

Doplňovačka: stredné

Budovy, stavby

Doplňovačka: ťažké

Budovy, stavby

Roboti
0

Budovy, stavby

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Strieľačka
0

Vybrané slová po R

Roboti
0

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Strieľačka
0

Vybrané slová po S

Roboti
0

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Strieľačka
0

Vybrané slová po V

Roboti
0

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Strieľačka
0

Vybrané slová po Z

Roboti
0

Následníci

Vybrané slová po P

Diktáty: stredné

Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po S

s_riť sudy

ýí

Budovy, stavby

Stará _adnica v Trnave

rR

Vybrané slová po V

civ_lizácia

iy

Vybrané slová po V

v_krajujú vianočné koláčiky

iy

Budovy, stavby

_iaľnica D1

dD

Vybrané slová po V

Zranený vlk

Keď lesná v   la Aria začula v hore v   strel a následne bolestivé kv   lenie, ani na chv   ľu nezaváhala, a bežala zranenému stvoreniu na pomoc. Vo svojom lese pozná každý strom a každé zviera, ktoré sa v ňom v   skytuje. Všetci sú ako jej rodina, a tak je jej pov   nnosťou pomôcť každému, kto to potrebuje. Zav   janie sa ozývalo spod starej v   šne na okraji lesa. Keď tam víla dobehla, uv   dela vlka, ktorý mal v   raznú krvácajúcu ranu na ľavom boku. Ten vedel, že mu víla pomôže, a na priv   tanie jej olízal ruku. Postrelil ho poľovník, ktorý v lese lov   l zver. Nebola sama, koho skučanie privolalo. Na v   šni pristál veľký v   r, ktorý zvedavo sledoval, čo sa pod ním deje. Aria vlkovi ošetrila ranu liečivými kv   tnúcimi bylinami, ktorých v lese našla neúrekom. Zver sa pomaly v   dal za svojou svorkou. Ochrankyňa lesa, v   la Aria, zachránila jedného z jeho najdôležitejších obyvateľov.

Vybrané slová po S

s_multánne

yi

Vybrané slová po S

s_ráreň

iy

Vybrané slová po S

trápi ju s_nusitída

iy

YI Koncovky: mix

boli na workshope s tvorivými dielňam_

yi

Mestá, časti miest, ulice

Nezamestnanosť v Nitrianskom _raji nestúpa.

kK

Vybrané slová po R

bodr_ starci

ýí

Vybrané slová po M

pom_je

iy

YI Koncovky: mix

On_ si to nezaslúžia.

iy

Vybrané slová po L

Na cestách

Pomal   sme sa blížili k L   sabonu. Vonku sa bl   skalo a začínalo pršať. Z toľkého chodenia ma už boleli l   tka. L   nda sa chcela skryť pod l   pu, no Ol   ver ju od toho odhovoril. Keď sme prišli do hotela, dala som si l   žičku medu a zaspala som. Ráno sme pokračovali. Čakali nás strmé l   sé kopce. Poobede sme si dali l   monádu a L   nda si vychutnávala svoju poslednú l   zanku. L   via hlasno vzl   kala, pretože si rozbila koleno. Spozorovala som, že Ol   verove l   ca sú príliš červené, tak sme si spravili prestávku. Dni na cestách pl   nú veľmi pomal   . Občas sa mi zdá, že putovanie má vpl   v aj na naše vzťahy. Na konci cesty sme si vždy bl   žší ako na jej začiatku.

Vybrané slová po B

voperovali mu b_pass

iy

Vybrané slová po B

ob_vať

íý

Vybrané slová po M

vym_kať sa

iy

Mestá, časti miest, ulice

Karlove _ary

Vv

Mestá, časti miest, ulice

Hľadáme si domov

Môj otec pochádza zo   pišskej   ovej   si a mama sa narodila v   ratislave. Otec bol zopár rokov   pišskonovoveským primátorom. Bývali sme na   úhovej   lici. Mama by sa chcela presťahovať do   rankfurtu   ad   ohanom, pretože odtiaľ pochádza jej stará mama. Mama vyrastala s rodičmi v malom byte v   etržalke. Vždy sa túžila presťahovať do   emecka. Navrhol som rodičom, aby sme sa presťahovali do   anskej   ystrice. Nad mojim návrhom premýšľali asi mesiac. Napokon súhlasili. Dnes bývame na   urbanovej   lici a máme obrovský rodinný dom. Z mojich rodičov sa stali spokojní   anskobystričania.

Vybrané slová po M

odom_kať dvere

iy
chcel by ho v_dať častejšie
Hej, v_ dvaja!
chce to naprav_ť

Mestá, časti miest, ulice

Bratislava-_idiek

Vv

Vybrané slová po B

úb_tok jedla

yi

YI Koncovky: mix

neverím tomu zloduchov_

yi
m_lka
neom_lnosť
sm_kal ním sem a tam

Mestá, časti miest, ulice

_ídlisko nad jazerom

sS

Vybrané slová po Z

muz_ka

yi

Vybrané slová po R

pr_pitok

ýí

Vybrané slová po R

r_tmus

iy

Vybrané slová po P

Urp_n

íý

Vybrané slová po R

zahr_znúť sa

yi

Vybrané slová po P

p_chá ma v boku

iy

Budovy, stavby

Kedy začala výstavba tunelu _ranisko?

Bb
Pozitívne zážitky tiež neprídu sam_ od seba.
Petra a Pavla by sa rad_ zúčastnili súťaže.
Podaj mi ten, no, on_..., nôž!
Má na tom lev_ podiel.
Kto sú Marošov_ nepriatelia?

Vybrané slová po V

v_dali sa málo

ýí

Vybrané slová po M

cestný m_ľnik

íý

Vybrané slová po B

krab_ca

yi

Vybrané slová po P

p_sanka

íý

Budovy, stavby

V Spišskej Kapitule je _atedrála sv. Martina.

Kk
lekárska viz_ta
mal hroz_vý výraz
benz_lalkohol
veľké riz_ko

Vybrané slová po V

tokajské v_nice

yi
vys_chať
padol do os_del
zar_tý republikán
br_ndza
cestujú r_chlikom
prep_chnutá pneumatika
p_tajú ma až za Viedňu
Zuza je obyčajná hrdop_ška, však?
p_tvor
Dop_sali ste?

Vybrané slová po Z

divadelné rekviz_ty

iy

Vybrané slová po Z

veľké riz_ko

iy

YI Koncovky: mix

Lennonov_ pieseň

aá

Vybrané slová po P

dop_tový

yi

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia