Otázky – 7. trieda (7. ročník)

Toto je klasické cvičenie, v ktorom vyberáte správnu odpoveď z ponúkaných možností. Pripravené zadania preveria najmä znalosti ohľadom významu slov a vzťahov medzi slovami.

Filter podľa ročníka

Slovné druhy

Podstatné mená
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek

Rozbor viet, stavba slov

Vetné členy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Slová a ich význam

Význam slov
Ľudia a osoby
Charakteristiky osôb
Rodinní príslušníci
Literatúra
Jazykové a literárne pojmy
Literárne žánre: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia