Prejsť na cvičenie:
Diktáty
Prejsť na tému:
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Zobraziť na celú obrazovku
Zobraziť súhrn témy
AOC
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

AOC
viemeto.eu/AOC

viemeto.eu/AOC

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Niektoré spoluhlásky sa pri výslovnosti menia tak, že sa prispôsobujú iným hláskam, preto sa stáva, že ich inak napíšeme a inak vyslovíme. Odborne sa tento jav nazýva spodobovanie (asimilácia) a patrí k typickým črtám slovenčiny. Podľa znelosti delíme spoluhlásky na:

Párové znelé: B D Ď DZ H G V Z Ž
Párové neznelé: P T Ť C Č CH K F S Š
Nepárové znelé: všetky ostatné spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky


Spodobovanie v slovenčine je spätné, to znamená, že sa mení (spodobuje) iba prvá hláska, druhá zostáva nezmenená. K spodobovaniu dochádza:

 1. na konci slova pred medzerou sa znelá spoluhláska, zmení na neznelú
  napíšeme holub chlad loď imi mozog batoh
  vyslovíme holup chlat loť imič mozok batoch

 2. na začiatku slova
  napíšeme včela vtáčí
  vyslovíme ela ftáčí

 3. vo vnútri slova
  napíšeme labka liečba vráťme priblížte
  vyslovíme lapka liedžba vráďme priblíšte

 4. na hranici slov
  napíšeme hr drobných buď ticho vlak hučí pod stolom
  vyslovíme hrzď drobných buť ticho vlag hučí pot stolom
Zatvoriť

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď. (stredné)

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia