Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po M | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix
Dvojhlásky a ä
Písanie ä/e/a

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Vybrané slová po B

Bohatá história

Podľa počtu ob   vateľov je Banská B   strica piate najväčšie mesto na Slovensku. Je to jedno z najvýznamnejších b   valých baníckych miest v krajine. Námestie SNP zdob   mnoho historických pamiatok, napríklad Hodinová veža, z ktorej sa kedysi v prípade nebezpečenstva trúb   lo na poplach. Medzi ďalšie neob   čajné stavby patrí napríklad Katedrála sv. Františka Xaverského a B   skupský palác. V centre mesta sa nachádza aj nedob   tný Banskob   strický mestský hrad. Toto starob   lé mesto stále láka nových obyvateľov. Ab   sa mohli prisťahovať, mnohí si tu stavajú svoje nové ob   dlia. Stále je to však jedno z najzaujímavejších a najkrajších miest na Slovensku.

Priama reč

Bájka o zajacovi a korytnačke

Mladý zajac bol najrýchlejší na celej lúke a často sa vysmieval starej korytnačke.   Nechcel by som byť taký pomalý ako ty     ovedal škodoradostne, keď uvidel plaziacu sa korytnačku. „Vieš o tom, že si to najpomalšie zviera na svete? Veď ty by si nikomu neutiekla   Korytnačka pokojne odvetila   „Keby bolo treba, vedela by som sa hýbať veľmi rýchlo.“ „No to určite!“   ybuchol zajac do smiechu.   Dokáž to! Budeme pretekať   Korytnačka sa zamyslela a odvetila: „   obre, pretekajme a porazím ťa.   Nasledujúci deň sa všetky zvieratá zišli na štarte, aby nezmeškali začiatok pretekov. Zajac rýchlo odštartoval a za chvíľu už bol za kopcom. Čoskoro pred sebou uvidel cieľ, no niečo mu zišlo na um     oriadne si tú pomalú korytnačku vychutnám. Počkám tu na ňu a až pred jej zrakom prebehnem cieľom   Sadol si do tieňa stromu, kde o chvíľu zaspal. Korytnačka zatiaľ pomaly, ale isto kráčala vpred. Prešla okolo stromu a spiaceho zajaca a prišla až do cieľa. „Hurá   volali nadšené zvieratá, ktoré čakali v cieli. Namysleného zajaca zobudili až veselé výkriky.

YI Koncovky: mix

Ako varí profesionál

Kuchárski učn   si nevystačia iba so základnými surovinam   , ich spôsob varenia reprezentujú zmes   drahých korení, mäsa a syrov, ale výsledkom sú väčšinou dosť nevábne pokrm   , ktoré by nechutili ani psov   . Naopak skúsený šéfkuchár si vystačí s málom – kvalitným kúskom hovädzin   či cestovinam   . Verí, že jedlo sa dá najlepšie ochutiť čerstvo nasekanými bylinkam   a je presvedčený, že losos   môžu v kuchyni nahradiť lacnejšie ryb   . Vynikajúce sú napríklad pstruh   . Prirodzenej chuti hus   sa tiež nič nevyrovná, a pritom na dochutenie postačí trocha sol   a čierneho korenia. Šéfkuchári sa často priatelia s lokálnymi dodávateľm   , ktorí chovajú včel   na med alebo koz   na mlieko a rôzne výrobk   z neho. Vidieť dnes šéfkuchára v televízi   nie je nič výnimočné, často však prekvapí, že väčšina z nich nie sú žiadni snob   .

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia