Rozhodovačka – 7. trieda (7. ročník)

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Väčšina zadaní má formu pravopisnej doplňovačky (napr. doplnenie chýbajúceho písmena do slova). Niektoré zadania pokrývajú aj ďalšie javy (napr. stavba slova či viet).

Filter podľa ročníka

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po M  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po P  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po R  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po S  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po V  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová po Z  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vybrané slová: mix
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L  
Zobraziť vysvetlenie témy
Y/I po spoluhláskach D, T, N  
Zobraziť vysvetlenie témy
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G  
Zobraziť vysvetlenie témy
Y/I po tvrdých a mäkkých spoluhláskach: mix
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod  
Zobraziť vysvetlenie témy
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné  
Zobraziť vysvetlenie témy
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Y/I v koncovkách: mix

Znejú podobne

Rytmické krátenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Spodobovanie
Písanie predložiek s/z  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky
Spoluhláskové skupiny
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Ľudia, skupiny, udalosti
Ľudia, mená
Národy, skupiny osôb
Inštitúcie, organizácie
Dni, obdobia, udalosti
Ľudia, skupiny, udalosti: mix
Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice
Budovy, stavby
Miesta: mix

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Priama reč
Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
Podstatné a prídavné mená
Základné, násobné, radové číslovky
Príslovky príčiny, spôsobu, častice
Predložky

Rozbor viet, stavba slov

Stavba viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Prevzaté slová
Časté chyby
Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia