Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: ťažké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Diktáty online: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: ľahké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky -my, -mi, -ami

Koncovky -my, -mi, -ami

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: ťažké

Znejú podobne: Spodobovanie

Písanie predložiek s/z

Písanie predložiek s/z

Rozhodovačka: stredné

Znejú podobne: Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Písanie ŕ, ĺ

Diktáty online: stredné

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: ťažké

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: ľahké

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: ľahké

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: stredné

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: ťažké

Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy

Podmet a prísudok

Zo života detí

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Rýchle šípy

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Otázky: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozraďovačka: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prístavok

Prístavok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Doplnok

Doplnok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Tematické zadania: Tematické zadania: čítanie s porozumením

Tematické zadania: čítanie s porozumením

Spisovatelia slovenskí

Čítanie s porozumením: ľahké
0/5

Spisovatelia svetoví

Čítanie s porozumením: ľahké
0/11

Tematické zadania: Tematické zadania: čiarky

Tematické zadania: čiarky

Citáty

Čiarky: ľahké

Príslovia

Čiarky: ľahké

Pranostiky

Čiarky: ľahké

Úryvky z kníh

Čiarky: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia