Rozhodovačka – 4. trieda (4. ročník)

Základné a rýchle cvičenie, kedy vyberáte z dvoch ponúkaných možností. Väčšina zadaní má formu pravopisnej doplňovačky (napr. doplnenie chýbajúceho písmena do slova). Niektoré zadania pokrývajú aj ďalšie javy (napr. stavba slova či viet).

Filter podľa ročníka

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po M  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po P  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po R  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po S  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po V  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová po Z  
Zobraziť súhrn témy
Vybrané slová: mix
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po spoluhláskach D, T, N  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G  
Zobraziť súhrn témy
Y/I po tvrdých a mäkkých spoluhláskach: mix
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod  
Zobraziť súhrn témy
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné  
Zobraziť súhrn témy
Y/I v koncovkách: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a  
Zobraziť súhrn témy
Písanie dvojhlások ia, ie, iu  
Zobraziť súhrn témy
Písanie dvojhlásky ô  
Zobraziť súhrn témy
Krátka alebo dlhá?  
Zobraziť súhrn témy
Pre najmenších: krátka alebo dlhá?
Rytmické krátenie  
Zobraziť súhrn témy
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.  
Zobraziť súhrn témy
Spodobovanie: mix
Spoluhlásky
S mäkčeňom alebo bez
Zdvojené spoluhlásky
Spoluhláskové skupiny

Veľké písmená

Pre najmenších: veľké písmená
Ľudia, skupiny, udalosti
Ľudia, mená

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Priama reč

Korektúry textov a časté chyby

Spisovné alebo nespisovné?
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia