Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po B

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Strieľačka: ľahké
2

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po M

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po P

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po R

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Vybrané slová po S

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po V

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: stredné

Znejú podobne: Zdvojené spoluhlásky

Spoluhláskové skupiny

Spoluhláskové skupiny

Doplňovačka: ľahké

Spoluhláskové skupiny

Doplňovačka: ťažké

Veľké písmená: Ľudia, skupiny, udalosti

Ľudia, mená

Ľudia, mená

Doplňovačka: ľahké

Ľudia, mená

Doplňovačka: stredné

Veľké písmená: Miesta

Geografia, príroda, vesmír

Geografia, príroda, vesmír

Diktáty online: stredné

Mestá, časti miest, ulice

Mestá, časti miest, ulice

Diktáty online: stredné

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: ľahké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: ťažké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Ženský rod

Ženský rod

Vpisovanie: stredné

Pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená

Vpisovanie: stredné

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ľahké

Podstatné mená: vzory

Pexeso: stredné

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ťažké

Genitív alebo akuzatív?

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Slovné druhy: Slovesá

Slovesá: osoba

Slovesá: osoba

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: čas

Slovesá: čas

Rozraďovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia