Slovné druhy: Podstatné mená

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: životné a zvieracie

Vpisovanie: stredné

Mužský rod: neživotné

Mužský rod: neživotné

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Ženský rod

Vpisovanie: ťažké

Stredný rod

Stredný rod

Vpisovanie: stredné

Slovné druhy: Číslovky

Číslovky: druhy

Číslovky: druhy

Rozraďovačka: stredné

Slovné druhy: Príslovky

Príslovky

Príslovky

Diktáty online: stredné

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: stredné

Interpunkcia: Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Základné, násobné, radové číslovky

Doplňovačka: stredné

Slová a ich význam: Vzťahy slov

Antonymá (slovesá)

Antonymá (slovesá)

Pexeso: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia