Téma
Písanie i/y: Vybrané slová 4 / 36 0 / 97 4 / 119
Písanie i/y: Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach 1 / 16 0 / 56
Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách 1 / 26 0 / 70
Písanie i/y: Písanie i/y: mix 1 / 2
Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky 0 / 15 0 / 5
Znejú podobne: Rytmické krátenie 0 / 4 0 / 4
Znejú podobne: Spodobovanie 2 / 12 1 / 11
Znejú podobne: Spoluhlásky 0 / 4
Znejú podobne: Zdvojené spoluhlásky 0 / 14 0 / 14
Veľké písmená: Ľudia, skupiny, udalosti 0 / 15 0 / 22
Veľké písmená: Miesta 0 / 18 0 / 23
Slovné druhy: Podstatné mená 2 / 45 1 / 26
Slovné druhy: Prídavné mená 0 / 14
Slovné druhy: Zámená 0 / 12 0 / 6
Slovné druhy: Číslovky 1 / 8 0 / 5
Slovné druhy: Slovesá 0 / 31 0 / 16
Slovné druhy: Príslovky 0 / 8 0 / 4
Slovné druhy: Predložky 0 / 1
Slovné druhy: Spojky 0 / 1
Slovné druhy: Častice 0 / 1
Slovné druhy: Citoslovcia 0 / 1
Slovné druhy: Slovné druhy: mix 0 / 14
Interpunkcia: Čiarky vo vetách 0 / 20
Interpunkcia: Interpunkcia a typografia 1 / 10 0 / 4
Interpunkcia: Spolu alebo oddelene 0 / 11
Rozbor viet, stavba slov: Slovo 0 / 13
Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy 0 / 28
Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet 0 / 5
Rozbor viet, stavba slov: Druhy viet 0 / 4
Slová a ich význam: Vzťahy slov 0 / 20
Slová a ich význam: Slovná zásoba 0 / 10 0 / 14
Slová a ich význam: Frazémy 0 / 8
Slová a ich význam: Význam slov 0 / 39
Slová a ich význam: Slová: bonusy 0 / 1029
Čítanie: Abeceda 0 / 9
Čítanie: Slabika 0 / 4
Čítanie: Čítanie slov 0 / 12
Tematické zadania: Vtipy 0 / 297
Tematické zadania: Tematické zadania: čítanie s porozumením 2 / 525
Tematické zadania: Tematické zadania: čiarky 0 / 4

Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po B

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po B

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Strieľačka: ľahké
4

Vybrané slová po B

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po B

Krížovky: stredné
0/16

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po M

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po M

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po M

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po M

Krížovky: stredné
0/17

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po P

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po P

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po P

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po P

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po R

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po R

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po R

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po R

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po R

Krížovky: stredné
0/27

Vybrané slová po S

Vybrané slová po S

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po S

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po S

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po S

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po V

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po V

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po V

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po V

Krížovky: stredné
0/10

Vybrané slová po Z

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po Z

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po Z

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po Z

Krížovky: stredné
0/7

Vybrané slová: mix

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Rozhodovačka: stredné

Vybrané slová: mix

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová: mix

Strieľačka: ľahké
0

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Roboti: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Roboti: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Roboti: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Roboti: ľahké
0

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Diktáty online: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: ľahké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Rozhodovačka: ťažké

Koncovky -my, -mi, -ami

Koncovky -my, -mi, -ami

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: ľahké

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Rozhodovačka: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Roboti: ľahké
0

Y/I v koncovkách: mix

Strieľačka: ľahké
0

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Otázky: stredné

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: číslo

Otázky: stredné

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Otázky: stredné

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Pexeso: stredné

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Podstatné mená: pády

Tetris: stredné
1

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ľahké

Podstatné mená: vzory

Pexeso: stredné

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ťažké

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Otázky: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Otázky: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Otázky: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Tetris: stredné
0

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: životné a zvieracie

Vpisovanie: stredné

Mužský rod: neživotné

Mužský rod: neživotné

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Ženský rod

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Vpisovanie: ťažké

Stredný rod

Stredný rod

Vpisovanie: stredné

Pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená

Vpisovanie: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Zdrobneniny

Zdrobneniny

Vpisovanie: ľahké

Zdrobneniny

Vpisovanie: stredné

Zdrobneniny

Vpisovanie: ťažké

Slovné druhy: Slovesá

Určovanie slovies

Určovanie slovies

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Určovanie slovies

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Určovanie slovies

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Slovesá: osoba

Slovesá: osoba

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: osoba

Otázky: stredné

Slovesá: osoba

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: osoba

Tetris: stredné
0

Slovesá: čas

Slovesá: čas

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: čas

Otázky: stredné

Slovesá: čas

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: čas

Tetris: stredné
0

Slovesá: spôsob

Slovesá: spôsob

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: spôsob

Otázky: stredné

Imperatív

Vpisovanie: ľahké

Imperatív

Vpisovanie: stredné

Imperatív

Vpisovanie: ťažké

Slovesá: spôsob

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: spôsob

Tetris: stredné
0

Slovesá: vid

Slovesá: vid

Rozraďovačka: ľahké

Slovesá: vid

Otázky: ľahké

Slovesá: vid

Otázky: stredné

Slovesá: vid

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: vid

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: vid

Otázky: ťažké

Slovesá: vid

Rozraďovačka: ťažké

Slovesá: rod

Slovesá: rod

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: rod

Otázky: stredné

Slovesá: rod

Rozraďovačka: stredné

Neurčité slovesné tvary

Neurčité slovesné tvary

Rozraďovačka: stredné

Neurčité slovesné tvary

Otázky: stredné

Neurčité slovesné tvary

Rozraďovačka: stredné

Neurčité slovesné tvary

Tetris: stredné
0

Slovesá: osobné, neosobné

Slovesá: osobné, neosobné

Rozraďovačka: stredné

Slovesá: osobné, neosobné

Otázky: stredné

Slovesá: osobné, neosobné

Rozraďovačka: stredné

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: ťažké

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: ľahké

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: ľahké

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: stredné

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: ťažké

Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy

Podmet a prísudok

Zo života detí

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Rýchle šípy

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Otázky: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozraďovačka: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prístavok

Prístavok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Doplnok

Doplnok

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Slová a ich význam: Význam slov

Krátke vety písané veľkými písmenami

Krátke vety písané veľkými písmenami

Slovíčka vo vetách: ľahké

Krátke vety písané veľkými písmenami

Slovíčka vo vetách: stredné

Krátke vety písané veľkými písmenami

Slovíčka vo vetách: ťažké

Ľudia a osoby

Ľudia a osoby

Pexeso: stredné

Bájne bytosti

Bájne bytosti

Pexeso: stredné

Povolania

Povolania

Pexeso: stredné

Predmety a veci

Predmety a veci

Pexeso: stredné

Materiály a ich vlastnosti

Materiály a ich vlastnosti

Pexeso: stredné

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky

Vpisovanie: stredné

Dopravné prostriedky

Vpisovanie: ťažké

Dopravné prostriedky

Pexeso: ťažké

Nástroje

Nástroje

Vpisovanie: stredné

Nástroje

Vpisovanie: ťažké

Nástroje

Pexeso: ťažké

Veci

Veci

Vpisovanie: stredné

Veci

Vpisovanie: ťažké

Veci

Pexeso: stredné

Hudba a nástroje, tanec

Hudba a nástroje, tanec

Pexeso: stredné

Hudba a nástroje, tanec

Vpisovanie: stredné

Hudba a nástroje, tanec

Pexeso: stredné

Literatúra

Literatúra

Pexeso: stredné

Slovenskí autori a ich postavy

Slovenskí autori a ich postavy

Pexeso: ťažké

Svetoví autori a ich postavy

Svetoví autori a ich postavy

Pexeso: stredné

Politika, medicína a veda

Politika, história

Pexeso: stredné

Medicína

Pexeso: stredné

Veda a technika

Pexeso: ťažké

Móda, jedlo, spoločnosť

Móda, jedlo, spoločnosť

Pexeso: ľahké

Jedlo

Jedlo

Vpisovanie: stredné

Jedlo

Vpisovanie: ťažké

Jedlo

Pexeso: stredné

Jedlo

Pexeso: ťažké

Kuchyňa

Kuchyňa

Vpisovanie: stredné

Kuchyňa

Pexeso: stredné

Oblečenie

Oblečenie

Vpisovanie: stredné

Oblečenie

Pexeso: stredné

Šport

Šport

Vpisovanie: stredné

Šport

Pexeso: stredné

Šport

Vpisovanie: ťažké

Šport

Pexeso: ľahké

Tematické zadania: Tematické zadania: čiarky

Tematické zadania: čiarky

Citáty

Čiarky: ľahké

Príslovia

Čiarky: ľahké

Pranostiky

Čiarky: ľahké

Úryvky z kníh

Čiarky: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia