Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po B

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po B

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po B

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po B

Strieľačka: ľahké
2

Vybrané slová po B

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po M

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po M

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po M

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po M

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po M

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po P

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po P

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po P

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po P

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po P

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po R

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po R

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po R

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po R

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po R

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po S

Vybrané slová po S

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po S

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po S

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po S

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po S

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

Diktáty online: ľahké

Vybrané slová po V

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po V

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po V

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po V

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po V

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová po Z

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová po Z

Diktáty online: stredné

Vybrané slová po Z

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová po Z

Strieľačka: ľahké
0

Vybrané slová po Z

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová: mix

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ľahké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: ťažké

Vybrané slová: mix

Doplňovačka: stredné

Vybrané slová: mix

Roboti: ľahké
0

Vybrané slová: mix

Strieľačka: ľahké
0

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Doplňovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Doplňovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Doplňovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Roboti: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: ľahké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Doplňovačka: ťažké

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Diktáty online: stredné

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Roboti: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Doplňovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Doplňovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Doplňovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Roboti: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Diktáty online: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Doplňovačka: ľahké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Doplňovačka: stredné

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Doplňovačka: ťažké

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Strieľačka: ľahké
0

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Roboti: ľahké
0

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Diktáty online: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: ľahké

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: stredné

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Doplňovačka: ťažké

Koncovky -my, -mi, -ami

Koncovky -my, -mi, -ami

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Y/I v koncovkách: mix

Doplňovačka: ľahké

Y/I v koncovkách: mix

Doplňovačka: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Doplňovačka: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: stredné

Y/I v koncovkách: mix

Diktáty online: ťažké

Y/I v koncovkách: mix

Roboti: ľahké
0

Y/I v koncovkách: mix

Strieľačka: ľahké
0

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Určovanie podstatných mien

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: ľahké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: ťažké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: rod

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: číslo

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: pády

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podstatné mená: pády

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pády

Pexeso: stredné

Podstatné mená: pády

Tetris: stredné
1

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: ťažké

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: ťažké

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Tetris: stredné
0

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Rozraďovačka: stredné

Vzory pomnožných podstatných mien

Rozraďovačka: stredné

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Tetris: stredné
0

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: životné a zvieracie

Vpisovanie: stredné

Mužský rod: neživotné

Mužský rod: neživotné

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Ženský rod

Vpisovanie: stredné

Ženský rod

Vpisovanie: ťažké

Stredný rod

Stredný rod

Vpisovanie: stredné

Pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená

Vpisovanie: stredné

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ľahké

Podstatné mená: vzory

Pexeso: stredné

Podstatné mená: vzory

Pexeso: ťažké

Genitív alebo akuzatív?

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Genitív alebo akuzatív?

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Čiarky: ťažké

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: stredné

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: ťažké

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: ľahké

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: stredné

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: ťažké

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: stredné

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: ľahké

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: stredné

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Čiarky: ťažké

Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy

Podmet a prísudok

Zo života detí

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Teória veľkého tresku

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Harry Potter

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Winnetou

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Kroniky Narnie

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Simpsonovci

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Rýchle šípy

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Predmet (priamy/nepriamy)

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Prívlastok zhodný alebo nezhodný

Prívlastok zhodný alebo nezhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok zhodný

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ľahké

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Prívlastok zhodný

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: ťažké

Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet

Typy vedľajších viet

Typy vedľajších viet

Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov: stredné

Slová a ich význam: Frazémy

Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Pexeso: stredné

Prirovnania

Prirovnania

Pexeso: stredné

Ustálené slovné spojenia

Ustálené slovné spojenia

Pexeso: stredné

Zdrobneniny s vlastným významom

Zdrobneniny s vlastným významom

Pexeso: stredné

Slová a ich význam: Význam slov

Predmety a veci

Predmety a veci

Pexeso: stredné

Ľudia a osoby

Ľudia a osoby

Pexeso: stredné

Hudba a nástroje, tanec

Hudba a nástroje, tanec

Pexeso: stredné

Literatúra

Literatúra

Pexeso: stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: čiarky

Tematické zadania: čiarky

Citáty

Čiarky: ľahké

Príslovia

Čiarky: ľahké

Pranostiky

Čiarky: ľahké

Úryvky z kníh

Čiarky: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia