Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov – 8. ročník

Cvičenie určené na precvičovanie stavby slov a viet a na určovanie slovných druhov. Pomocou farbičiek označujte vybrané slová vo vetách. Môžete riešiť viac ako 500 zadaní.

Vybraný ročník: 8. ročník (široký výber)


Slovné druhy

Podstatné mená
Určovanie podstatných mien
Prídavné mená
Pocahontas
Prídavné mená: druhy
Zámená
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Číslovky
Určovanie čísloviek
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Slovné druhy: mix
Slovné druhy: mix
Kocúr v čižmách
Harry Potter
Klasické a moderné rozprávky

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Prívlastok zhodný
Doplnok
Stavba viet
Typy vedľajších viet
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia