Slovné druhy

BAN
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BAN)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BAN


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Slovné druhy
Príslovky


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená
Číslovky


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slovné druhy
Podstatné mená
Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod: životné a zvieracie
Mužský rod: neživotné
Ženský rod
Stredný rod
Pomnožné podstatné mená
Zdrobneniny
Prídavné mená
Skloňovanie prídavných mien
Matkin, otcov, páví
Stupňovanie prídavných mien  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Skloňovanie zámen
Číslovky
Skloňovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: spôsob
Imperatív
Príslovky
Stupňovanie prísloviek


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory stredného rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Slovné druhy
Ohybné a neohybné slovné druhy  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená
Určovanie podstatných mien  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Určovanie prídavných mien  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Určovanie zámen
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Určovanie slovies
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Častice
Určovanie častíc
Citoslovcia
Určovanie citosloviec
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Čo sa deje na Rokforte?
Pocahontas
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Slovné druhy
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rod Spustiť
           Podstatné mená: pády Spustiť
           Podstatné mená: vzory mužského rodu Spustiť
           Podstatné mená: vzory ženského rodu Spustiť
           Podstatné mená: vzory stredného rodu Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy Spustiť
      Číslovky
           Určovanie čísloviek Spustiť
      Slovesá
           Slovesá: osoba Spustiť
           Slovesá: čas Spustiť
           Slovesá: spôsob Spustiť
           Neurčité slovesné tvary Spustiť
      Príslovky
           Určovanie prísloviek Spustiť

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory stredného rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia