Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: pády
Podstatné mená: vzory
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory
Zámená
Zámená
Číslovky


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slovné druhy
Podstatné mená
Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod: životné a zvieracie
Mužský rod: neživotné
Ženský rod
Stredný rod
Pomnožné podstatné mená
Prídavné mená
Skloňovanie prídavných mien
Matkin, otcov, páví
Stupňovanie prídavných mien
Zámená
Skloňovanie zámen
Príslovky
Stupňovanie prísloviek


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod
Podstatné mená: číslo
Podstatné mená: pády
Podstatné mená: vzory mužského rodu
Podstatné mená: vzory ženského rodu
Podstatné mená: vzory stredného rodu
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Slovné druhy
Podstatné mená
Určovanie podstatných mien
Podstatné mená: pády
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Pocahontas
Prídavné mená: druhy
Určovanie prídavných mien
Zámená
Určovanie zámen
Čo sa deje na Rokforte?
Číslovky
Určovanie čísloviek
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Slovné druhy: mix
Slovné druhy: mix
Kocúr v čižmách
Harry Potter
Klasické a moderné rozprávky


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Slovné druhy
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rod
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pády
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Podstatné mená: vzory mužského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory stredného rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
1
2
3
4
Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Číslovky
           Určovanie čísloviek
1
2
3
4
5
Spustiť
      Slovesá
           Slovesá: osoba
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesá: čas
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesá: spôsob
1
2
3
4
Spustiť
           Neurčité slovesné tvary
1
2
3
4
Spustiť
      Príslovky
           Určovanie prísloviek
1
2
3
4
Spustiť

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod
Podstatné mená: číslo
Podstatné mená: pády
Podstatné mená: vzory mužského rodu
Podstatné mená: vzory ženského rodu
Podstatné mená: vzory stredného rodu
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia