Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Slovné druhy
Príslovky


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: pády   
Podstatné mená: vzory   
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory   
Zámená
Zámená
Číslovky


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slovné druhy
Podstatné mená
Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod: životné a zvieracie
Mužský rod: neživotné
Ženský rod
Stredný rod
Pomnožné podstatné mená
Zdrobneniny
Prídavné mená
Skloňovanie prídavných mien
Matkin, otcov, páví
Stupňovanie prídavných mien   
Zámená
Skloňovanie zámen
Číslovky
Skloňovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: spôsob
Imperatív
Príslovky
Stupňovanie prísloviek


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod   
Podstatné mená: číslo   
Podstatné mená: pády   
Podstatné mená: vzory mužského rodu   
Podstatné mená: vzory ženského rodu   
Podstatné mená: vzory stredného rodu   
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory   
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Slovné druhy
Ohybné a neohybné slovné druhy   
Podstatné mená
Určovanie podstatných mien   
Podstatné mená: pády   
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Určovanie prídavných mien   
Prídavné mená: druhy   
Zámená
Určovanie zámen
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Určovanie slovies
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Častice
Určovanie častíc
Citoslovcia
Určovanie citosloviec
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Čo sa deje na Rokforte?
Pocahontas
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Slovné druhy
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rod
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pády
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Podstatné mená: vzory mužského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: vzory stredného rodu
1
2
3
4
Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
1
2
3
4
Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Číslovky
           Určovanie čísloviek
1
2
3
4
5
Spustiť
      Slovesá
           Slovesá: osoba
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesá: čas
1
2
3
4
Spustiť
           Slovesá: spôsob
1
2
3
4
Spustiť
           Neurčité slovesné tvary
1
2
3
4
Spustiť
      Príslovky
           Určovanie prísloviek
1
2
3
4
Spustiť

Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod   
Podstatné mená: číslo   
Podstatné mená: pády   
Podstatné mená: vzory mužského rodu   
Podstatné mená: vzory ženského rodu   
Podstatné mená: vzory stredného rodu   
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory   
Zámená
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia