Slovné druhy

BAN
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/BAN)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/BAN


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Slovné druhy
Číslovky
Skloňovanie čísloviek  
Zobraziť súhrn témy


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory
Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory stredného rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Číslovky: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Číslovky  
Zobraziť súhrn témy


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slovné druhy
Podstatné mená
Skloňovanie podstatných mien
Mužský rod: životné a zvieracie
Mužský rod: neživotné
Ženský rod
Stredný rod
Pomnožné podstatné mená
Zdrobneniny
Prídavné mená
Skloňovanie prídavných mien
Matkin, otcov, páví
Stupňovanie prídavných mien  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Skloňovanie zámen  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Skloňovanie čísloviek  
Zobraziť súhrn témy
Slovesá
Slovesá: spôsob
Imperatív
Príslovky
Stupňovanie prísloviek


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Slovné druhy
Podstatné mená
Podstatné mená: rod  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: číslo  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory
Podstatné mená: vzory mužského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory ženského rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: vzory stredného rodu  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Vzory pomnožných podstatných mien
Prídavné mená
Prídavné mená: vzory  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Číslovky: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Slovesá
Slovesá: osoba
Slovesá: čas
Slovesá: spôsob
Slovesá: vid
Slovesá: rod
Neurčité slovesné tvary
Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
Určovanie prísloviek
Určovanie prísloviek: rozšírené


Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Pomocou farbičiek označujete vybrané slová vo vetách.


Slovné druhy
Ohybné a neohybné slovné druhy  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená
Určovanie podstatných mien  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Určovanie prídavných mien  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Určovanie zámen  
Zobraziť súhrn témy
Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Určovanie čísloviek  
Zobraziť súhrn témy
Slovesá
Určovanie slovies
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Častice
Určovanie častíc
Citoslovcia
Určovanie citosloviec
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Čo sa deje na Rokforte?
Pocahontas
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky


Doplňovanie textu

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správnu z dvoch možností.


Slovné druhy
Príslovky


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Slovné druhy
      Podstatné mená
           Podstatné mená: rod Spustiť
           Podstatné mená: pády Spustiť
           Podstatné mená: vzory
                Podstatné mená: vzory mužského rodu Spustiť
                Podstatné mená: vzory ženského rodu Spustiť
                Podstatné mená: vzory stredného rodu Spustiť
           Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové Spustiť
      Zámená
           Zámená: druhy Spustiť
      Číslovky
           Číslovky: druhy Spustiť
      Slovesá
           Slovesá: osoba Spustiť
           Slovesá: čas Spustiť
           Slovesá: spôsob Spustiť
           Neurčité slovesné tvary Spustiť
      Príslovky
           Určovanie prísloviek Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia